Limba şi literatura română

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Lectură, comunicare, creativitate

De ce să alegi specializarea Limba şi literatura română?

Dacă vrei să citești lumea, începe cu limba maternă, continuă cu o limbă modernă și vei străbate, cu siguranță, mai multe căi de (auto)descoperire. Vei fi acasă și totodată în lume cu specializarea Limba și literatura română – Limba și literatură modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă)/ Literatură universală și comparată/ Limba latină.

Specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura rusă se regăsește și în oferta educațională de la Filiala din Focșani a universității, începând cu anul universitar 2024-2025.

Urmând calea literelor ieșene, îți vei dezvolta competențe de lectură și interpretare, competențe de comunicare și cercetare, competențe de redactare și competențe digitale. Diploma obținută îți va deschide drumul către o posibilă carieră de profesor în învățământul gimnazial, de traducător, editor, redactor, bibliotecar, muzeograf, cercetător, ziarist ș.a. Dacă îți dorești să înveți o limbă nouă, dar pe care nu ai studiat-o în liceu, la anumite specializări (franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă) se vor forma grupe de începători și se va lucra intensiv din primul semestru pentru obținerea unui nivel de limbă care să permită acumularea eficientă de cunoștințe și competențe.

Parteneriatele cu diferite instituții de învățământ și de cultură (Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Biblioteca Facultății de Litere, Muzeul Național al Literaturii Române din Iași, edituri de prestigiu, colegii naționale și școli, centre de traduceri), realizate pentru desfășurarea practicii pedagogice și de specialitate, îți vor asigura un cadru dinamic și interactiv în care să experimentezi diferite situații din viitoarea ta carieră.

La oferta de studiu se adaugă și oportunități de dezvoltare interpersonală și academică prin programe de studiu internațional (ERASMUS +), programe remediale (ROSE) sau de mentorat (CREST-LIT).

Ce vei studia?

Pentru studenții care aleg specializarea Limba și literatura română-Limba și literatura modernă/ Literatură universală și comparată/ Limba latină, oferta de studiu propune o combinație echilibrată între discipline fundamentale, de specialitate, complementare și facultative, asigurând astfel o pregătire diversă și adaptată cerințelor lumii contemporane.

În anul I, disciplinele fundamentale includ cursuri introductive și seminare de Teoria Literaturii, Literatură Comparată, Lingvistică și Limba Latină. Studenții se vor familiariza cu principalele concepte și metode folosite în cercetarea literară și lingvistică, iar disciplinele de specialitate precum Lexicologie și semantică, Istoria literaturii române și moderne, Cultură și civilizație (engleză, franceză, spaniolă, rusă, germană, italiană), Etnologie și folclor, Fonetică și dialectologie sau Teoria și practica limbii străine le completează pregătirea academică.

Anul al doilea oferă posibilitatea aprofundării limbii și literaturii române și moderne printr-un set de discipline de specialitate care includ cursuri și seminare de istoria literaturii, sintaxă și morfologie, iar anul al treilea desăvârșește formarea academică a studenților cu discipline de specialitate care prezintă perspectivele modernității lingvistice și literare.

Pachetul de discipline complementare caută să dezvolte abilitățile de cercetare și scriere academică ale studenților. De asemenea, disciplina complementară Educație fizică ajută la menținerea unui stil de viață sănătos.

La toate acestea, se adaugă cursuri și seminare din modulul psiho-pedagogic, necesare pentru o viitoare carieră didactică.

Disciplinele facultative pot completa într-un mod fericit profilul unui filolog. La Literele ieșene se pot studia și alte limbi și literaturi: poloneză, chineză, norvegiană, turcă, portugheză, coreeană, georgiană, neogreacă, azeră.

Studenții dornici de performanță în domeniu vor avea posibilitatea să participe la colocvii naționale și internaționale, să publice în reviste și volume colective de specialitate, să fie membri ai unor cenacluri literare.

Pentru detalii privitoare la numărul de ore și distribuția disciplinelor, se pot consulta planurile de învățământ: https://litere.uaic.ro/planuri-de-invatamant/ 

Persoana de contact

Asist. drd. Alexandra OLTEANU
Email: alexandra.olteanu.o20@gmail.com