Limba şi literatura rusă

LIMBA ŞI LITERATURA RUSĂ

Competență, creativitate, deschidere

De ce să alegi specializarea Limba şi literatura rusă?

Rusa este limba unei țări întinse și a unei culturi impresionante, moștenitoare a unei tradiții cu urme adînci în limba și cultura române. În această limbă au scris Pușkin și Gogol, Dostoievski și Tolstoi, Esenin și Pasternak, Cehov și Bulgakov, autori traduși în bună parte la această catedră.

O diplomă în această limbă este o investiție rară și valoroasă, ținînd seama de climatul geopolitic existent, de schimbările economice, sociale și politice care se petrec în Europa și în lume.

Catedra de Slavistică este una din cele mai vechi din Universitate, fiind întemeiată în anul 1905 de slavistul Ilie Bărbulescu. Profesorii care lucrează aici sînt și autori de cărți, traducători și colaboratori la cele mai importante reviste de cultură.

Cei care aleg să studieze limba rusă o pot combina cu oricare din limbile moderne studiate în cadrul Facultății de Litere (engleza, franceza, germana, italiana, spaniola), cu româna, latina sau cu literatura universală și comparată.

Absolvenții celor trei ani de Licență își pot continua studiile în cadrul Masteratului Profesional de Limbi, literaturi și civilizații străine (Slavistică), iar apoi, dacă doresc, în cadrul Școlii Doctorale.

Cîteva argumente vă pot ajuta în alegerea dv.:

  • România are și va avea în permanență nevoie de buni cunoscători ai limbii, culturii și istoriei ruse.
  • Rusa este o limbă de comunicare în toate state din arealul slav, dar și în alte țări, precum Armenia, Georgia, Israel, Kîrgîstan, Kazahstan, Țările Baltice, Cipru, Republica Moldova.
  • Cursurile ținute aici se află în corelație cu programele de studiu din Europa și America.
  • Absolvenții acestei specializări își pot găsi un loc de muncă în învățămînt, cercetare, în cadrul editurilor și al birourilor de traducere, în presă, ONG-uri, la Arhivele Naționale sau în biblioteci.
  • Studenții pot beneficia de burse de studiu în cadrul programelor Erasmus+ sau în cadrul parteneriatelor pe care universitatea noastră le are încheiate cu instituții de învățămînt superior din Occident, din Țările Baltice ori din statele vecine.

Totodată, se pot afirma în cadrul manifestărilor organizate de Catedra de Slavistică (Simpozionul științific anual desfășurat pe parcursul „Zilelor Universității) sau își pot publica lucrările în reviste, precum ”Convorbiri literare”, „Studii de Slavistică”, „Kitej-grad” ș. a.

Ce vei studia?

În primul an de studiu, „bobocii” pot urma cursuri intensive de Limba rusă, pe baza unor manuale adecvate și a materialelor audio și video din colecția catedrei, cursuri de Cultură și civilizație, de Teorie și practică a limbii, pentru ca, din semestrul II, să poată studia Literatura rusă veche și a veacului al XVIII-lea și Istoria cinematografiei din această țară.

În anul al II-lea, studenții vor frecventa cursul de Istorie a literaturii ruse, prin studierea operei unor scriitori cunoscuți în întreaga lume – Pușkin, Gogol, Turgheniev, Dostoievski și Tolstoi –, pot alege din pachetul de cursuri opționale (Limbă și comunicare, Literatură și cultură, Limbă și societate, Literatură și istorie etc.) ori deprinde tainele gramaticii, urmînd cursul și seminarul de Morfologie a limbii ruse.

În ultimul an de licență, cursurilor de limbă și literatură studiate li se adaugă elemente de culturologie, de istorie propriu-zisă și de istorie a limbii, seminarii opționale de traducere din diverse sfere, inclusiv politică și economică, ori seminarii de interpretariat. Se vor studia textele unor autori, precum Cehov, Bulgakov, Pasternak, Ahmatova, Brodski, Șolohov, Soljenițîn ș.a., dar și contextul politic și social în care au putut fi create mari capodopere, rolul pe care l-a avut într-un regim totalitar literatura de sertar, cea samizdat ori tamizdat.

În paralel, doritorii pot urma cursul intensiv de Limbă și cultură polonă, ținut de un lector străin, și pot beneficia de burse de studiu, oferite de statul polonez.

Persoana de contact

Prof. univ. dr. hab. Leonte IVANOV
Email: leonteiv24@gmail.com

Lect. univ. dr. Natașa MANOLE
Email: curs_rusa@yahoo.com