Limba şi literatura spaniolă

LIMBA ŞI LITERATURA SPANIOLĂ

Curiosidad – Interaccion – Entusiasmo

De ce să alegi specializarea Limba şi literatura spaniolă?

Melodioasă, expresivă, diversă, accesibilă, spaniola este una dintre puținele limbi cu adevărat globale: este vorbită în multe țări (în 21 de țări are statutul de limbă oficială sau cooficială), reprezintă un instrument de lucru pentru numeroase instituții și organisme internaționale, joacă un rol important în mediul de afaceri și poate fi studiată aproape în orice colț al planetei. În spaniolă s-au scris Don Quijote de la Mancha și Un veac de singurătate, opere intrate în patrimoniul universal al literaturii, iar cultura și civilizația hispanică, care vibrează de o parte și de cealaltă a Atlanticului, reprezintă o sursă inepuizabilă de cunoaștere.

Dacă îți dorești să explorezi universul hispanic, poți opta pentru unul dintre următoarele programe de licență ale Facultății de Litere:

 • Limba și literatura română – Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)
 • Literatură universală și comparată – Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)
 • Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – Limba și literatura română
 • Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)
 • Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – Literatură universală și comparată
 • Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – Limba și literatura latină

Te poți înscrie la specializarea Limba și literatura spaniolă și dacă nivelul de cunoaștere a limbii spaniole este zero sau începător. În semestrul I, vei studia la nivel începător, dar în regim intensiv. Studenții care au început studiile cu nivel zero de limba spaniolă vor avea posibilitatea să ajungă la finalul ciclului de studii de licență la nivelul B1-B2, conform Cadrului European de Referință pentru Limbi Străine.

Studenții cu un nivel mediu sau avansat de cunoaștere a limbii spaniole (B1-C1) vor putea beneficia de condiții speciale de lucru (la cerere, materiale tipărite și audiovizuale adecvate nivelului de limbă pentru activități individuale suplimentare).

Pentru disciplinele de specialitate, predarea și examinarea se vor face preponderent în limba spaniolă.

În cadrul specializării Limba și literatura spaniolă vei avea oportunitatea:

 • Să studiezi într-o universitate spaniolă în cadrul programului de schimburi și mobilități oficiale Erasmus+ (Universidad de Alicante, Universidad de Extremadura, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Oviedo, Universidad Europea del Atlántico, Universitat Rovira i Virgili, Universidad de Sevilla, Universidade de Vigo).
 • Să efectuezi stagii de practică Erasmus+ în Spania: într-o universitate; într-o instituție publică ori privată activă pe piața muncii, sau în domeniile educației, formării, tineretului, cercetării și inovației; într-o organizație, asociație, un ONG non-profit sau un organism care oferă servicii de orientare profesională, de consiliere profesională și de informare.

Alege să studiezi limba și literatura spaniolă și vei putea:

 • Deveni profesor, traducător, interpret, editor, redactor, cercetător…
 • Lucra în domeniul mass-media, publicitate, marketing…
 • Activa în cadrul unor instituții și organizații internaționale, ambasade, consulate, centre culturale, companii multinaționale…

Ce vei studia?

În cei trei ani de studii, te vei bucura de o ofertă educațională variată, cu discipline teoretice și practice ce abordează o multitudine de aspecte lingvistice, literare și culturale, care îți vor oferi posibilitatea de a ajunge la un nivel superior de cunoaștere a limbii lui Cervantes și a culturilor hispanice.

Ca student al specializării Limba și literatura spaniolă vei studia:

 • Discipline fundamentale: Introducere în Teoria literaturii, Introducere în Literatură comparată, Introducere în Lingvistică etc.
 • Discipline de specialitate: Limbă spaniolă (morfologie, sintaxă, lexicologie etc.), Literatură spaniolă (medievală, renascentistă, barocă etc.), Literatură hispano-americană, Cultură și civilizație spaniolă, Cultură și civilizație latino-americană, cursuri practice de gramatică, vocabular și analiză textuală etc.
 • Discipline complementare: Metodologia cercetării științifice și utilizarea noilor tehnologii informatice etc.
 • Discipline opționale: Introducere în frazeologia spaniolă, Scriere creativă și traduceri literare, Literatură și artă în lumea hispanică, Limbaje și traduceri specializate etc.

Persoana de contact

Conf. dr. Alina ȚIȚEI-AVĂDANEI
Email: spaniolauaic@gmail.com