Limbi, literaturi și civilizații străine: clasice

LIMBI, LITERATURI ȘI CIVILIZAȚII STRĂINE: CLASICE

Limbi clasice, Antichitate, Cultură medievală

De ce să alegi masteratul de Limbi, literaturi și civilizații străine: clasice?

Într-o lume modernă rapidă și interconectată, studierea temeinică a limbilor, literaturilor și civilizațiilor clasice în cadrul unui masterat devine tot mai relevantă și valoroasă. Alegerea programului de master Limbi, Literaturi și Civilizații Străine (Clasice) nu este doar o călătorie academică, ci și o investiție în înțelegerea profundă a rădăcinilor culturale și intelectuale ale lumii moderne.

Masteratul în CLASICE nu se rezumă doar la studierea limbilor și literaturilor vechi. El încurajează o abordare interdisciplinară și comparativă, conectând cultura antică cu problemele și tendințele contemporane. Această integrare interculturală este esențială pentru înțelegerea profundă a identității culturale și a interacțiunilor globale într-o lume din ce în ce mai diversă și interdependentă.

Un alt beneficiu major al acestui program este pregătirea avansată în analiza textelor clasice și în interpretarea lor critică. Studenții dobândesc abilități de cercetare și de gândire analitică profundă, esențiale pentru cariere în domeniul academic, cultural, editorial și managerial. Capacitatea de a naviga cu încredere prin texte complexe și de a extrage semnificații profunde din ele oferă absolvenților o bază solidă pentru o varietate de cariere intelectuale și profesionale.

Ce vei studia?

În cadrul acestui program, studenții se vor concentra asupra originii și evoluției literare din Grecia și Roma antice și vor descoperi modul în care ideile literare și filosofice au modelat, de-a lungul timpului, gândirea și creațiile artistice ale umanității. Atelierele de traducere și interpretare permit studenților să aplice cunoștințele teoretice pe texte literare, istorice și religioase, dezvoltând abilități lingvistice și interpretative esențiale. În curriculum, sunt prevăzute cursuri de inițiere în medio- și neolatină, precum și în greacă bizantină, explorând evoluțiile limbilor clasice în perioadele ulterioare, esențiale pentru înțelegerea continuării tradițiilor culturale și literare. De asemenea, cursurile de paleografie greacă și latină oferă o imagine generală și cronologică asupra dezvoltării scrisului de mână grecesc și latin și formează competențele necesare pentru descifrarea și editarea textelor manuscrise. Ele sunt dublate de seminarii practice dedicate descifrării scrisului pe baza unor texte reprezentative din fiecare epocă a dezvoltării scrisului de mână grecesc sau latin, precum și tehnicilor de editare clasice și moderne (digitale). În plus, cursurile de cultură și civilizație oferă o privire de ansamblu asupra vieții sociale, politice și religioase în lumea greco-romană, completând înțelegerea contextului istoric și cultural al antichității. Studenții vor învăța să descifreze texte și manuscrise antice, dobândind competențe în interpretarea inscripțiilor, papirusurilor, manuscriselor biblice și cronicilor medievale, esențiale pentru cercetarea istorică și literară.

Absolvenții programului de master în Limbi, literaturi și civilizații străine clasice vor fi competenți să se ocupe de toate etapele din evoluția limbilor clasice, fiind capabili să analizeze textele pe baza criteriilor lingvistice, literar-interpretative și cultural-istorice. Cunoștințele dobândite pot fi aplicate în predare, cercetare, creație, traducere, istorie și arheologie, arhivistică, activități editoriale, științele informării și documentării, digital humanities.

Precizări legate de admitere

Admiterea constă în media obținută la examenul de licență  (60%) şi nota la interviu (40%)  în limba de predare a programului (română).

Candidații vor pregăti, la alegere, una dintre următoarele teme:

  • Cultură clasică şi creştinism în literatura Antichităţii târzii: Fericitul Augustin / Particularităţi ale latinei creştine.
  • Limba greacă koiné – extensiune a dialectului atic. Tendinţe generale de evoluţie în sistemul fonetic, morfologic şi sintactic. Impactul şi status-ul limbii koiné.

Persoana de contact

Lect. univ. dr. Iulian-Gabriel HRUŞCĂ
Email: iuliangabrielhr@gmail.com