Limbi, literaturi și civilizații străine: slavistică

LIMBI, LITERATURI ȘI CIVILIZAȚII STRĂINE: SLAVISTICĂ

Profesionalism, originalitate, creativitate

De ce să alegi masteratul de Limbi, literaturi și civilizații străine: slavistică?

Acest program de masterat se adresează atît absolvenților ciclului de Licență (Rusă A+B), cît și celor care au absolvit alte specializări din domeniul Filologiei, Istoriei, Teologiei, Geografiei etc., doritori să pătrundă în incitantul și destul de puțin cunoscutul la noi univers al culturilor slave (în speță, rusă și polonă), să cunoască trecutul țărilor din acest areal, să le deprindă limba, tradițiile și obiceiurile.
Calificarea obținută: Master în Filologie, Limbi, literaturi și civilizații străine – Slavistică.
Cîteva argumente pot facilita opțiunea dvs.:

 • Catedra de Slavistică este una dintre cele mai vechi din Universitate, fiind fondată de Prof. Ilie Bărbulescu în anul 1905; ea a pregătit, de-a lungul timpului, numeroase generații de profesori, lingviști, traducători, cercetători.
 • În România, buna cunoaștere a limbii ruse constituie o raritate, iar nevoia de specialiști în acest domeniu va fi din ce în ce mai stringentă.
 • Rusa este o limbă importantă în varii domenii ale artei, științei ori tehnologiei; prin intermediul ei, cei ce o stăpînesc pot comunica în toate țările din perimetrul slav, dar și în alte state, precum Israel, Kazahstan, Azerbaidjan, Kîrgîstan, Republica Moldova, Cipru, Armenia ș.a.
 • Absolvenții acestui Masterat pot deveni profesori sau traducători, pot lucra în cercetare, în ONG-uri, ca specialiști la Arhivele Naționale, în presă, edituri, institute de profil.
 • La această catedră s-au tradus opere ale unor autori clasici ai literaturii ruse (Pușkin, Lermontov, Gogol, Dostoievski, Tolstoi sau Cehov), precum și texte ale unor scriitori din secolul XX (Esenin, Blok, Harms, Venedict Erofeev, Pasternak, Makanin).
 • Cursurile sînt corelate cu programele de studiu ale universităților din Europa și America.

Absolvenții acestui Masterat își pot continua studiile înscriindu-se la Școala doctorală – forma supremă de consacrare profesională –, doi dintre profesorii acestei catedre fiind și conducători de doctorat.

Ce vei studia?

Masteratul e structurat pe o componentă teoretică, în care pot fi urmate cursuri de Literatură a emigrației ruse și a disidenței, de istorie a relațiile noastre cu alte popoare și a modului în care am fost percepuți de străinii poposiți aici (Imagologie), de Literatură și Film, de istorie a mentalităților și a particularităților specifice civilizațiilor slave sau de Morfosintaxă a limbii ruse, precum și pe o componentă practică, aplicativă, axată pe Strategii de comunicare și Traductologie, în care cursanții își pot forma ori exersa abilitățile cognitive și creative în cadrul seminariilor și laboratoarelor, se pot iniția în traduceri literare ori științifice.

Masteranzii pot urma în paralel cursuri de Limbă și cultură polonă (la nivel de începători sau avansați), de Limbă slavă veche și vor fi îndrumați în lucrul cu texte și documente redactate în aceste limbi.

Materia de curs valorifică în bună parte cercetările efectuate în țară și în străinătate de titularii disciplinelor, oferă șansa unei mai bune înțelegeri a realităților geopolitice din această parte de lume, a mentalităților, a relațiilor de prietenie ori a idiosincraziilor existente.

Cursanții pot beneficia de burse de studiu în cadrul programelor Erasmus+ sau în cadrul parteneriatelor pe care Universitatea noastră le are încheiate cu instituții de învățămînt superior din Occident, din Țările Baltice ori din statele vecine (peste 50 de universități din lume).

Precizări legate de admitere

Proba orală (online): candidații vor prezenta motivele pentru care au ales această specializare și vor discuta pe marginea uneia din următoarele teme:

 • Interferențe culturale româno-slave
 • Tolstoi și Dostoievski
 • Literatura universului concentraționar (Soljenițîn, Șalamov)
 • Rusia și Europa

Bibliografie:

 • Francisc Dvornik, Slavii în istoria și civilizația europeană, Buc., 2001.
 • Nicholas Ryasanovski, O istorie a Rusiei, Institutul European, 2000.
 • Orlando Figes, Dansul Natașei, Polirom, 2018.
 • M. Dostoievski, Jurnalul de scriitor, Polirom, 2008.

Alte precizări legate de calendarul admitere, sesiunile din iulie și septembrie 2024, precum și de modalitățile de înscriere pot fi accesate pe pagina: https://litere.uaic.ro/admitere-masterat/

Persoane de contact

Prof. univ. dr. hab. Leonte IVANOV
Email: leonteiv24@gmail.com

Lect. univ. dr. Natașa MANOLE
Email: curs_rusa@yahoo.com