Limbi, literaturi și civilizații străine: spaniolă

LIMBI, LITERATURI ȘI CIVILIZAȚII STRĂINE: SPANIOLĂ

Flexibilidad-Interculturalidad-Actualidad

De ce să alegi masteratul de Limbi, literaturi și civilizații străine: spaniolă?

Programul se adresează în primul rând absolvenților interesați de aprofundarea fenomenelor lingvistice, literare și culturale studiate în cadrul ciclului de licență, dar și altor absolvenți cu preocupări în domeniul științelor socio-umane și al artelor, cunoscători ai limbii spaniole la nivel mediu-avansat, care sunt interesați de asimilarea unor cunoștințe și competențe complementare în funcție de propriul interes sau de dezvoltarea abilităților individuale de cercetare științifică.

Pregătirea masteranzilor are în vedere acoperirea unei palete variate de discipline necesare pentru o carieră didactică, în domeniul traducerilor sau al cercetării, dar la fel de utile pentru dezvoltarea profesională în domenii conexe și chiar în mediul de afaceri.

Competențele pe care le dobândesc masteranzii le deschid posibilitatea de a se afirma în domenii profesionale care variază între predarea limbii spaniole în învățământul de stat sau privat și activarea în birouri de traduceri, edituri, biblioteci, companii multinaționale, instituții publice și multe altele.

În cadrul masteratului Limbi, literaturi și civilizații străine: Spaniolă, masteranzii au oportunitatea:

  • Să studieze într-o universitate spaniolă în cadrul programului de schimburi și mobilități oficiale Erasmus+ (Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad de Oviedo, Universitat Rovira i Virgili, Universidade de Vigo).
  • Să efectueze stagii de practică Erasmus+ în Spania: într-o universitate; într-o instituție publică ori privată activă pe piața muncii, sau în domeniile educației, formării, tineretului, cercetării și inovației; într-o organizație, asociație, un ONG non-profit sau un organism care oferă servicii de orientare profesională, de consiliere profesională și de informare.

Ce vei studia?

Oferta educațională cuprinde discipline cu caracter teoretic și aplicativ grupate pe 3 direcții de studiu:

  • Lingvistică hispanică: Spaniola actuală. Morfologie și sintaxă; Diversitate lingvistică și varietate dialectală în America Latină. Spaniola americană; Teorii gramaticale și lingvistice. Teoria și practica traducerii etc.
  • Literatură hispanică: Evoluția literaturii: diacronia formelor și genurilor literare; Literatură latino-americană (sec. XX-XXI) etc.
  • Interculturalitate hispanică: Cultură și civilizație hispanică etc.

Precizări legate de admitere

Proba de admitere constă dintr-un interviu alcătuit din două părți:

  • Autoprezentare și motivarea alegerii acestui master
  • Prezentarea, la alegere, a uneia dintre următoarele teme:

1) Limba spaniolă în Spania și în lume;

2) Literatură și societate în Spania Secolului de Aur.

În prima parte a interviului candidații sunt rugați să se prezinte și să-și expună motivele pentru care doresc să devină studenți ai masteratului Limbi, literaturi și civilizații străine: Spaniolă. În partea a doua, candidații își vor prezenta tema aleasă și pregătită în prealabil.

Pe tot parcursul interviului, membrii comisiei vor evalua și competențele de comunicare în limba spaniolă ale candidaților, care sunt încurajați să dovedească o cunoaștere cât mai bună a limbii spaniole și interes pentru îmbunătățirea acestei cunoașteri.

Persoana de contact

Conf. dr. Alina ȚIȚEI-AVĂDANEI
Email: spaniolauaic@gmail.com