Lingvistică generală și românească

LINGVISTICĂ GENERALĂ ŞI ROMÂNEASCĂ

Lingvistică, filologie, limba română

De ce să alegi masteratul de Lingvistică generală și românească?

La Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, studiul aprofundat al comunicării umane îi pregătește pe absolvenții cu diplomă de licență să se specializeze în lingvistică și filologie, indiferent de traseul profesional urmat mai apoi: cadre didactice, cercetători, bibliotecari, librari, traducători, editori, publiciști, analiști ai limbajului uman cu mijloace computerizate ș.a. Colectivul profesoral este format din specialiști reputați, cu o bogată experiență profesională certificată la nivel național și internațional. Predarea se desfășoară în limba română, iar oferta academică cuprinde o gamă diversă și consistentă de activități de curs, seminar și laborator. Prin disciplinele incluse în planul de învățământ, ciclul de masterat cu profil lingvistic le oferă studenților oportunitatea de a înțelege mai bine organizarea, evoluția și funcționarea limbajului articulat uman.

Ce vei studia?

În cei doi ani de studii, se consolidează cunoștințele și aptitudinile dobândite pe parcursul studiilor de licență, concomitent cu deschiderea de noi perspective menite să îmbogățească competențele și abilitățile de analiză și interpretare a valențelor comunicative ale limbajului natural, atât din perspectiva lingvisticii evolutive și descriptive, cât și din perspectiva organizării structurale a limbilor omenești: fonetică, morfologie, lexic, sintaxă. De asemenea, studenții vor face cunoștință cu cele mai importante modele, direcții și tendințe de cercetare a limbilor omenești, din unghiul unor discipline precum semiotica, psiholingvistica, lingvistica textului, pragmatica. Echilibrul între teorie și practică este asigurat prin lecții menite să perfecționeze abilitățile filologico-lingvistice ale studenților: paleografie, tehnica editării textelor vechi și ore de practică profesională, dublate de tutoriale pentru elaborarea lucrării de absolvire a studiilor de masterat.

Precizări legate de admitere

Admiterea la studiile de masterat cu profil filologic și lingvistic se desfășoară în baza metodologiei și calendarului de admitere la studiile de masterat, conform prevederilor curente la nivelul Facultății de Litere din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”. Pe durata interviului, candidații sunt invitați să pună în valoare cunoștințele dobândite în timpul studiilor de licență. Nucleul discuțiilor este constituit din teme bine cunoscute de studenți precum dialectele limbii române, arhitectura morfologică, sintactică și stilistică a limbii române, mijloacele de îmbogățire a lexicului și relațiile semantice în limba română, principiile de evoluție a limbii și dinamica vechii române literare. Totodată, comisia de admitere este interesată să cunoască motivațiile candidaților de a urma programul de studiu ales, aptitudinile comunicative ale acestora  și interesele profesionale ale viitorilor masteranzi.

Persoana de contact

Conf. univ. dr. Roxana VIERU
Email: roxanavieru.1@yahoo.com