Literatură română şi hermeneutică literară

LITERATURĂ ROMÂNĂ ŞI HERMENEUTICĂ LITERARĂ

Poetică, hermeneutică, interdisciplinaritate

De ce să alegi masteratul de Literatură română şi hermeneutică literară?

Dacă îți dorești să aprofundezi literatura și cultura română dintr-o perspectivă interdisciplinară, masteratul de Literatură română și hermeneutică literară este locul ideal pentru acest lucru. Programul de studiu îți va antrena competențele de lectură și interpretare, de comunicare și cercetare, cât și competențele digitale, pe care le vei putea exersa prin participarea nu doar la cursuri și seminare, ci și la colocvii academice și ateliere, prin publicarea de studii în reviste și volume colective de specialitate, prin practica în diverse instituții de învățământ și de cultură  (biblioteca universitară, Muzeul Național al Literaturii Române, licee și școli, edituri de prestigiu etc.).

Ce vei studia?

În cei doi ani, oferta de studiu conține mai multe discipline, care urmăresc atât teoria genurilor, transmedialitatea literaturii și a artei, cât și familiarizarea cu noile direcții teoretice în studiile literare și culturale: Teorii și practici ale lecturii, Etnologie și putere, Avangarde literare și artistice, Literatură și reflexivitate, Literatură, teatru și film românesc, Hermeneutica romanului, Hermeneutica poeziei, Poetica genului scurt sau Modernitate, postmodernitate, metamodernism.

Cursul de Etică și integritate academică, deosebit de important în contextul socio-cultural contemporan, completează profilul unui filolog profesionist.

Informații cu privire la tipul cursului, numărul de ore alocate și forma de evaluare pot fi găsite în planul de învățământ: https://litere.uaic.ro/wp-content/uploads/2024/07/2.-Planuri-de-invatamant-MASTER-2024-2025.pdf

Precizări legate de admitere

Pe lângă media de la examenul de licență, admiterea va consta într-un interviu în care candidatul își va motiva alegerea acestui program de studiu, împărtășind membrilor comisiei informații despre preferințele și experiențele de lectură, despre parcursul academic anterior și eventuale proiecte de cercetare.

Persoana de contact

Lect. univ. dr. Loredana CUZMICI
Email: loricuzmici@gmail.com