Literatură universală şi comparată-licenţă

LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

LICENŢĂ

Umanitate, intertextualitate, transdisciplinaritate

De ce să alegi specializarea Literatură universală și comparată?

Este extrem de greu să ne imaginăm UMANITATEA fără povestea oamenilor. Povestea fiecăruia dintre noi o spune LITERATURA. Povestind și ascultând, scriind și citind literatura devenim OAMENI. Ca absolvent de liceu, îți poți transforma condiția umană într-o vocație, iar pasiunea pentru literatură într-o profesie.

Mai mult ca oriunde, la specializarea LITERATURĂ UNIVERSALĂ ȘI COMPARATĂ te vei afla în intimitatea umanului prin poveștile spuse de MARII SCRIITORI ai umanității. În această fascinantă incursiune culturală în timp și în spațiu, până la rădăcinile literaturii universale, îți vor fi alături cadrele didactice de la Catedra de Literatură comparată, în calitate de tovarăși de cale și de călăuze.

Anvergura comparatismului literar

Comparatismul literar înseamnă să identificăm relațiile între texte / autori / literaturi, să evidențiem similitudinile, să punctăm diferențele, dar nu presupune doar să comparăm o carte cu alta. Înseamnă să cercetăm îndeaproape epoci, țări (și continente), culturi, mentalități diferite, care au modelat diferit scrierea literaturii.

Comparatismul literar și perspectivele celor care citesc

Încă de la începuturile sale, literatura comparată a provocat perspective, căci metoda comparatistă nu se rezumă la analizarea unui text literar, ci aduce în ecuația cercetării și diverse contexte. Ne provoacă să ne gândim la efectele totalitarismului, ale colonialismului ori ale globalizării asupra umanității, la factorii care decid care cărți sunt mai valoroase decât altele și în ce sens, care autori sunt mai demni de interesul nostru și de ce. Ne face să ne întrebăm cum arată, de fapt, lumea cărților în ansamblu și dacă există cu adevărat un sistem literar – sau mai multe. Întâlnirea studenților de la specializarea Literatură universală și comparată cu multiple teorii și posibile abordări ale literaturii le permite nuanțarea, diversificarea, îmbogățirea perspectivelor descoperite de ei cu prilejul lecturilor efectuate anterior.

Profesorii care călăuzesc studenții de la Literatură universală și comparată

Prelegerile și seminarele din cadrul programului de Literatură universală și comparată sunt susținute de specialiști recunoscuți în domeniile lor de interes și de predare. Oricând gata să răspundă la întrebări și solicitări, ei oferă mereu informații competente și la zi despre ce și cum se citește.

Carieră

Literatura comparată a reprezentat întotdeauna un avantaj și s-a dovedit un instrument indispensabil pentru orice tip de carieră în domeniul științelor umaniste, dar nu numai. Actualul prim-ministru al Canadei, Justin Trudeau, este absolvent al unui program de studii literare de la McGill University. Fostul prim-vicepreședinte și viitor vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans, deține diplomă de licență și de master în literatură. Celebrul… bucătar Yotam Ottolenghi este și el licențiat și master în literatură comparată.

Însă proiectul fundamental al literaturii comparate a fost și este cultivarea unui tip de lectură care transcende granițele lingvistice. Specializarea în literatură comparată oferă posibilitatea de a urmări transformările și evoluțiile genurilor literare de-a lungul timpului, în spații culturale și lingvistice diferite. De asemenea, permite explorarea conexiunilor literaturii cu istoria, filosofia, viața politică și teoria literară, dar mai ales cu alte forme de expresie artistică: filmul, teatrul, artele vizuale, muzica, new media. În epoca globalizării, traductologia este un alt domeniu beneficiind de contribuția comparatismului.

Specializările posibile

Combinațiile de două specializări în care Literatura universală și comparată poate fi studiată sunt următoarele:

  • LITERATURĂ UNIVERSALĂ ȘI COMPARATĂ – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
  • LITERATURĂ UNIVERSALĂ ȘI COMPARATĂ – LIMBA ȘI LITERATURA MODERNĂ (engleză/ franceză/ germană/ italiană/ rusă/ spaniolă)
  • LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – LITERATURĂ UNIVERSALĂ ȘI COMPARATĂ
  • LIMBA ȘI LITERATURA MODERNĂ (engleză/ franceză/ germană/ italiană/ rusă/ spaniolă) – LITERATURĂ UNIVERSALĂ ȘI COMPARATĂ

Ce vei studia?

În cadrul specializării Literatură universală și comparată disciplinele studiate urmăresc o întreită perspectivă:

  1. Literatura: Punctul central de interes al studiilor noastre îl reprezintă literatura înțeleasă din perspectivă comparatistă (încă din primul semestru al anului I este propus un curs de Introducere în Literatura comparată). De-a lungul celor trei ani de facultate vor fi studiate texte fundamentale din literatura universală pe epoci și arii culturale (Literatură veche greacă și latină, Literatură medievală și renascentistă, Literaturi din Orientul Apropiat, Literaturi din Orientul Îndepărtat, Literatură latino-americană), pe curente (Clasicism, Baroc, Romantism, Realism, Naturalism, Decadentism, Modernism, Postmodernism), pe arii tematice (de exemplu pachete de opționale ce tratează relația dintre Istorie și literatură: Reprezentări ale Primului Război Mondial în literatură / Totalitarismul în literatura secolului al XX-lea).
  2. Științele literaturii: dragostea pentru literatură se manifestă în întâlnirea nemijlocită cu textul literar, pentru a cărui înțelegere îți vor fi de folos cursurile de Introducere în scriere academică, de Introducere în Teoria literaturii, de Introducere în Hermeneutica literară
  3. Antropologia culturală: te va ancora în temeiurile universal-umane prin cursul de Mitologie generală, urmat apoi de alte discipline socio-umane care să faciliteze înțelegerea relațiilor dintre literatură, ariile culturale și societățile diverse: Introducere în Antropologia culturală, Antropologie culturală: teme fundamentale, precum și un foarte util curs de Antropologie culturală: Inițiere în cercetarea de teren

Persoana de contact

Lect. univ. dr. Adrian CRUPA
Email: adrian.crupa@uaic.ro

Mai multe informaţii: