LMA-germană

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE-GERMANĂ

Multiculturalism, deschidere, interculturalitate

De ce să alegi specializarea Limbi Moderne Aplicate – Traducere și interpretare-germană?

  Specializarea Traducere şi interpretare-germană oferă studenţilor germanişti competenţe de comunicare în limba germană atât de la nivel începător, cât şi de la nivel avansat.
    Germanistica ieşeană pune accent pe acumularea de cunoştinţe de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie DACH (Germania, Austria şi Elveţia), acoperind astfel întreg spaţiul vorbitor de limbă germană şi oferind o imagine completă a peisajului divers şi multicultural german. Mai mult decât acumularea de cunoştinţe, punem accent pe formarea de competenţe de comunicare (cursuri practice şi limbaje specializate), de comunicare şi intermediere interculturală (cursurile de literatură, de cultură şi civilizaţie) şi pe dezvoltarea gândirii critice şi creativităţii. Formăm astfel specialişti în diverse domenii: absolvenţii noştii sunt profesori de limbă germană, traducători şi interpreţi, specialişti în domeniul editorial, formatori şi traineri, specialişti în relaţii internaţionale, în relaţii cu publicul şi suport clienţi, achiziţii şi comunicare instituţională.

    Ce ne recomandă:

  • Suntem un colectiv tânăr şi dinamic în care toţi membrii catedrei, fără excepţie, au participat la stagii de studii, cercetare şi perfecţionare în Germania, Austria sau Elveţia.
  • Lectoratele german (DAAD) şi austriac (ÖAD) asigură prezenţa lectorilor străini care iau parte activ la programul didactic, facilitând contactul direct al studenţilor cu vorbitori nativi, dar şi schimburi academice şi de idei cu departamente de germanistică din ţările DACH.
  • Avem parteneriate strategice cu companii locale şi multinaţionale cu sediul în Iaşi care angajează absolvenţi cu specializare germană.
  • În baza unor parteneriate puternice cu universităţi din Germania şi Austria, studenţii germanişti pot beneficia de burse de studii şi de cercetare în Germania (Erasmus, DAAD, KAAD, SEE şi Ceepus).
  • Organizăm pentru studenţi conferinţe şi workshopuri, lecturi publice şi prezentări de carte cu participarea unor personalităţi de renume din străinătate.
  • Susţinem parteneriate şi activităţi culturale cu Norvegia şi alte ţări nordice.

    Parteneri instituţionali:
– DAAD-Lektorat Iaşi (Lectoratul german);
– Österreichisches-Lektorat (Lectoratul austriac);
– Österreich Bibliothek (Biblioteca Austria);
– Deutscher Lesesaal (Biblioteca Germană);
– Deutsches Kulturzentrum Iaşi (Centru Cultural German Iaşi);
– Biblioteca norvegiană.

     Asociaţii studenţeşti:
Gutenberg Studentenverein Iaşi

Ce vei studia?

     Principalele cursuri:
Introducere în lingvistică (introducere în problematica de bază a studiului lingvisticii; concepte-cheie);
Limba germană (morfologie, sintaxă, lexicologie);
Limbaje de specialitate (obiectivele specifice traducerii axate pe decodificarea limbajelor de specialitate);
Comunicare interculturală (noţiuni de bază din sfera conceptelor de „comunicare” şi „interculturalitate”);
Traducere computerizată (principalele noţiuni teoretice şi practice privind programele utilizate în traductologie şi interpretarea asistată);
Traductologie (obiectivele speciice domeniului cuprins între „ştiinţa” şi „arta” traducerii; aspecte concrete privind modaltăţile de evaluare ale unei traduceri);
Terminologie (metodele de lucru terminologic; cunoştinţele necesare întocmirii de işe terminologice şi de elaborare de baze de date terminologice);
Tehnici de revizuire a traducerilor
Instituţii europene (noţiuni de bază privind diversele Instituţii Europene şi raporturile dintre ele);
Cursuri practice de DaF (A1-C1);
Cursuri practice de traduceri, interpretariat simultan şi consecutiv şi de subtitrări;
Practica de specialitate la partenerii noştri: Centrul Cultural German, Conduent, Continental, Twinkle Star, UniCredit şi nu numai.
     Cursuri opţionale:
Literatură comparată şi specificul textelor literare în vederea traducerii;
Comunicare orală şi scrisă în mediul profesional;
Mediere lingvistică şi culturală.
     Cursuri facultative:
Limbă norvegiană: comunicare orală şi scrisă în limba norvegiană într-o diversitate de contexte socio-culturale;
Cultură şi civilizaţie norvegiană: înţelegere, exprimare şi interpretare de gânduri, sentimente şi fapte, într-o diversitate de contexte socio-culturale.
     Modul psihopedagogic (facultativ):
Didactica aplicată a limbii germane ca limbă străină (metodele de predare a limbii germane);
Practică pedagogică la colegii şi licee de renume din Iaşi.

Persoana de contact

Conf. univ. dr. Alexandra CHIRIAC
Email: alexandra.chiriac@uaic.ro

Mai multe informaţii: