Studii americane-masterat

STUDII AMERICANE

MASTERAT

“Look before, or you’ll find yourself behind.”
Benjamin Franklin, Poor Richard’s Almanack

(Inter)-American Studies; Critical Thinking; Interdisciplinarity

De ce să alegi masteratul de Studii americane?

Be the ambassador of a powerful culture  in a global World!

Dacă te simţi atras/ă de valorile esenţiale ale culturii americane şi de modelul multiculturalismului american, dacă doreşti să-ţi dezvolţi gândirea critică pentru a ajunge la o gândire creativă, masteratul de Studii Americane este alegerea perfectă! Acest program îşi propune să-ţi lărgească orizontul de cunoaştere în domeniul studiilor culturale aplicate spaţiului nord-american şi cu trimiteri spre cel central şi sud-american, printr-o abordare interdisciplinară, care presupune o studiere corelată a interacţiunilor dintre factorii culturali, sociali, politici şi literari. Limba de studiu este engleza, pentru care se cere un nivel minim C1 la admitere.

Pe durata celor doi ani de studiu în cadrul acestui program de masterat unic în România prin complexitate şi diversitatea abordărilor, vei dobândi competenţe interculturale tratate interdisciplinar (în cursurile de film, literatură, muzică, artă, filosofie, mass-media) şi axate pe întregul spaţiu al Americilor, nu doar cel nord-american. Vei efectua stagii de practică şi vei stabili contacte cu instituţii şi companii americane, vei avea acces la cercetări de ultimă oră, vei lucra cu profesori competenţi, dinamici şi carismatici, printre care lectori şi profesori invitaţi americani, care-ţi vor fi adevăraţi parteneri şi astfel vei deveni ambasadorul/ ambasadoarea unei culturi puternice într-o lume globală.

Formând atât competențe de comunicare avansată, în scris și oral, în limba engleză, despre temele studiate, cât şi deprinderi de analiză a aspectelor culturale, sociale, politice şi literare care definesc spaţiul american, programul de Studii Americane oferă perspective profesionale multiple, de la posibilitatea de a efectua stagii practice şi a lucra cu şi pentru instituţii şi companii americane, edituri, biblioteci, muzee etc. din ţară şi din străinătate sau ca profesor/formator (inclusiv în învățământul de stat, dacă vei urma și cursurile din modulul didactic). De asemenea, pregătirea pe care o primeşti în cadrul acestui program îţi va da posibilitatea continuării studiilor la nivel doctoral.

Ce vei studia?

Paleta de domenii în care te vor iniţia cursurile acestui program nu are egal din punct de vedere al diversităţii. Printre ele se numără cursuri de film studies, literatură şi artă americană, civilizaţie şi cultură americană, particularităţi ale variantei americane a limbii engleze, multiculturalism, gândire filosofică şi politică americană, mass-media, cultură antreprenorială.
Dacă vrei să-ţi deschizi orizonturi interculturale prin cercetare interdisciplinară, poţi participa la InterCulturalia. Dacă doreşti să studiezi în străinătate, poţi beneficia de burse de studiu prin programul Erasmus+ sau CEEPUS.

Precizări legate de admitere

Înscrierea la acest masterat este condiționată de deținerea unui nivel minim C1 de limbă engleză.
Selecția se face pe baza unui interviu care va consta în următoarele probe:
A. Motivarea opțiunii înscrierii la acest Masterat și
B. O discuţie între candidat şi membrii comisiei de admitere asupra unor aspecte dintr-un fragment literar (proză sau poezie) dintr-un autor american canonic, pe baza unor întrebări.

Persoana de contact

Conf. univ. dr. Dana BĂDULESCU
Email: dnbadulescu@gmail.com

Mai multe informaţii: