Studii francofone

STUDII FRANCOFONE

Pluridisciplinaritate, actualitate, excelență

De ce să alegi masteratul de Studii francofone?

Masteratul de Studii francofone vizează o formare profesională avansată, competențe de comunicare în limba franceză la nivel expert în medii diverse, în viața profesională sau în cercetare, în concordanță cu cerințele contemporane și cu necesitățile societății în schimbare, pentru o integrare eficientă pe piața muncii.

Sînt privilegiate – prin interdisciplinaritate, plurilingvism, multiculturalism – tematici, contexte și conținuturi reprezentative pentru realitățile și dinamicile contemporane. Examinarea detaliată, critică, nuanțată, a varietăților lingvistice, literare, culturale, didactice ale lumii francofone le facilitează cursanților dobîndirea unei solide culturi generale, o pregătire diversificată și o înțelegere în detaliu a problematicilor francofone și internaționale mai vechi sau de actualitate.

Masteratul le asigură cursanților o pregătire complexă, într-o îmbinare echilibrată, prin antrenamentul săptămînal deopotrivă intensiv și flexibil, cu domeniile în care unii dintre ei activează deja (învățămînt, multinaționale etc.). Pe lîngă cursurile și seminarele variate, adaptate, interactive, parteneriatele francofone pe linie didactică și de cercetare, contactele cu mediul de afaceri francofon local, precum și varietatea activităților profesionale şi extracurriculare prilejuiesc confruntarea constantă cu situații de comunicare plurilingve și multiculturale concrete.

 • Limbă de predare: franceză.
 • Competențe vizate: consolidarea orizontului teoretic și a abilităților practice de interpretare a fenomenelor lingvistice, literare, culturale complexe; exploatare/didactizare de documente autentice; aprofundarea competențelor de traducere; perfecționarea tehnicilor de documentare-cercetare; autonomie profesională; aptitudini de lucru în echipă; capacități de gestionare de proiecte.
 • Calificările pentru care sînt pregătiți studenții / perspective de carieră: învățământ (preuniversitar/universitar); cercetare (Școala Doctorală de Studii Filologice); consiliere (filologie, comunicare); birouri de traduceri și interpretariat; presă; edituri, fundații, societăți, asociații culturale/profesionale; organizații, agenții, firme, instituții francofone/europene; companii (multi)naționale (ca traducător, formator, copy/content writer, prospector de piață, manager de proiect, ofițer de relații publice/internaționale etc.); industrii creative.
 • Oportunități în timpul studiilor: cursuri de limbi străine (altele decît cele din specializările de bază), psihologie/pedagogie, sport etc.; stagii de studiu/practică în străinătate: Erasmus+ (UE/non-UE) / SEE; prelegeri, conferințe, ateliere susținute de profesori/specialiști români/străini; simpozioane, concursuri, jurii culturale, trupă de teatru și corală în franceză etc.
 • Bază de cercetare/documentare, logistică: Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” (BCU); Lectoratul francez (lector nativ francez/belgian); Centrul de Studii Canadiene (CSC); Centrul de reușită universitară (CRU UAIC); Centrul de literatură belgiană; Centrul de literatură elvețiană; laboratoare fonetice și săli multimedia.
 • Parteneri: Institutul Francez din România la Iași; Agenția universitară a Francofoniei în Europa Centrală și de Est (AUF en ECO); Organizația Internațională a Francofoniei (OIF); Asociația Română a Departamentelor Universitare Francofone (ARDUF); Asociația Română a Profesorilor Francofoni (ARPF); Inspectoratul Școlar Județean Iași (ISJ); Asociația Studenților Francofoni din Iași (ASFI).
 • Nivel de limbă necesar: B2

Ce vei studia?

Dat fiind numărul săptămînal redus de ore (14), lista disciplinelor este concepută astfel încît să corespundă, prin densitate și diversitate, misiunii masteratelor de a ridica pregătirea cursanților la nivel de performanță și de excelență. Oferta de cursuri este ajustată permanent în funcție de evoluția internațională a specializărilor propuse, de realitățile locale ale pieței muncii, precum și de profilul cursanților, proveniți uneori din domenii extra-filologice (științe juridice, medicale etc.).

Studiile francofone întreprind un tur de forță al spațiului francofon, cu aprofundări în multiple direcții: limbă (de la sociolingvistică, pragmatică, retorică, la discursul publicitar, discursuri specializate, lingvistică de teren, traducere), literatură (francofonie africană, belgiană, canadiană, elvețiană, teatrologie, autori contemporani, era digitală), didactică/educație (FLE, plurilingvism), studii culturale.

Exemple de discipline de specialitate: Introducere în studii culturale; Literatură franceză contemporană; Literaturi francofone (africană, belgiană, canadiană, elvețiană); Limba franceză în spațiul francofon: variație, societate, politici lingvistice; Dinamica învățării limbii franceze ca limbă străină; Retorică și argumentare: discursul publicitar; Discursuri specializate; Pragmatica discursului; Introducere în studiile teatrale: perspective culturale, literare și didactice; Text și discurs: receptare, interpretare, traducere; Literatura franceză în era virtuală; Lingvistică de teren; Educație şi plurilingvism; Tehnici multimedia.

Precizări legate de admitere

 • Media de admitere: 60% = media examenului de licență; 40% = nota la interviu.
 • Interviu online (probe):
  1. motivarea alegerii acestui masterat;
  2. traducerea unui scurt text (franceză > română);
  3. prezentarea, la alegere, a unui autor / curent literar din literatura franceză.

Persoana de contact

Conf. univ. dr. Cristina PETRAȘ
Email: petrasac@yahoo.com