Traducere și terminologie

TRADUCERE ŞI TERMINOLOGIE

Traducere, Terminologie

De ce să alegi masteratul de Traducere şi terminologie?

Vrei să îți continui studiile în domeniul traducerilor sau, dimpotrivă, să adaugi o nouă calificare în rândul celor pe care le deții deja? Masteratul de Traducere și terminologie te poate ajuta să te specializezi într-un domeniu care combină cunoștințe variate și de actualitate și să îți aprofundezi abilitățile de comunicare în limba engleză/franceză.

Îți vei asigura o pregătire complexă, într-o îmbinare echilibrată, prin antrenamentul săptămânal deopotrivă intensiv și flexibil, cu eventuala profesie pe care o practici deja (învățământ, multinaționale etc.). Pe lîngă cursurile și seminarele variate, adaptate, interactive, parteneriatele pe linie didactică și de cercetare, contactele cu mediul de afaceri internațional, precum și varietatea activităților profesionale şi extracurriculare îți vor prilejui confruntarea constantă cu situații de comunicare plurilingve și multiculturale concrete. Vei fi astfel pregătit pentru viața profesională sau pentru cercetare, în concordanță cu cerințele contemporane și cu necesitățile societății în schimbare, pentru o integrare eficientă pe piața muncii.

Urmând programul Traducere și terminologie, vei stăpâni limbajele specializate, într-o perspectivă critică, cu o cunoaștere detaliată a profesiei de traducător, integrată armonios în societate. Vei deveni utilizator expert al corpusurilor de profil, al glosarelor bilingve și al fișelor terminologice, grație unor tehnici/instrumente de ultimă generație.

Combinațiile posibile de limbi străine sunt: engleză+română / franceză+română / engleză+franceză.

Cu o diplomă de Master în domeniul traducerilor ai putea să îți lansezi propria afacere în domeniul traducerilor, să lucrezi sau să colaborezi ca traducător liber-profesionist cu birouri de traduceri, agenții, companii, edituri, multinaționale, să lucrezi ca traducător în cadrul instituțiilor europene sau al altor instituții internaționale, să lucrezi în diverse domenii care necesită competențe lingvistice și textuale avansate (copy/content writer, prospector de piață, manager de proiect, ofițer de relații publice și relații internaționale etc.), să transmiți competențele acumulate elevilor sau cursanților tăi ca profesor sau formator în învățământ, companii sau ca liber profesionist, să fii mediatorul lingvistic și cultural al propriei culturi și al culturilor de pretutindeni.

Parteneri: Consiliul Britanic, Centrul Linguaculture, Institutul Francez din România la Iași, Agenția universitară a Francofoniei în Europa Centrală și de Est (AUF en ECO), Organizația Internațională a Francofoniei (OIF).

Ce vei studia?

Printre disciplinele studiate în cadrul Masteratului de Traducere și terminologie se numără: Traducere și cultură, Traducerea textului literar, Traducere asistată de calculator, Terminologie, Traducerea în societate, Traducerea textelor specializate, Evaluarea și critica traducerii, Profesia de traducător etc.

Precizări legate de admitere

Înscrierea la acest masterat este condiționată de deținerea unui nivel minim B2 la limba sau limbile străine studiate. Candidații care nu sunt vorbitori nativi de limba română vor prezenta un nivel minim B2 de limba română. Selecția se face pe baza următoarelor elemente:

  1. Media de admitere: 60% = media examenului de licență; 40% = nota la interviu.
  2. Interviu online (probe):

2a. Motivarea opțiunii înscrierii la acest Masterat și

2b. În funcție de opțiunea de a studia una sau două limbi:

  • traducerea unui text de mici dimensiuni din engleză în română și traducerea unui text de mici dimensiuni din franceză în română (pentru cei care optează pentru combinația engleză-franceză)

sau

  • traducerea unui text de mici dimensiuni din engleză sau franceză în română și traducerea unui text de mici dimensiuni din română în engleză sau franceză (pentru cei care optează să studieze doar engleza sau doar franceza).

Persoane de contact

Lect. univ. dr. Sorina CIOBANU (Engleză)
Email: sorina.ciobanu@uaic.ro
Conf. univ. dr. Mihaela LUPU (Franceză)
Email: mihlupu@yahoo.com 

Mai multe informaţii: