Anunț pentru studenții din anul I

INFORMAŢII PRIVIND ÎNSCRIEREA SEMESTRIALĂ, SEMESTRUL I, anul I, an universitar 2023 - 2024

Studenţii din anul 1, studii universitare de licenţă şi studenţii din anul 1, studii universitare de master, an universitar 2023-2024, trebuie să se înscrie la cursuri prin depunerea Fişei de înscriere semestrială, în conformitate cu prevederile 26. din REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ şi art 38 din REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

“Înscrierea la cursuri. (1) Un student înmatriculat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este obligat să se înscrie la cursuri la începutul fiecărui semestru universitar pentru discipline obligatorii și opționale din planul de învățământ al programului de studii, însumând 30 de credite, după un calendar stabilit de fiecare facultate. În aceeași perioadă, studentul se poate înscrie și la discipline facultative. Fișa de înscriere semestrială va indica disciplinele opționale alese, pentru fiecare semestru. Pentru studenții care beneficiază de stagii de mobilitate internă/internațională, facultatea va stabili un calendar distinct. Fișa de înscriere semestrială, anexă la Contractul de studii, trebuie să cuprindă disciplinele pe care studentul le va urma și disciplinele restante”
  • 16 octombrie – Studii americane
  • 17 – 18 octombrie –  Limba şi literatura Română A/ Engleză A/ Limbi moderne aplicate
  • 19 – 20 octombrieLimba şi literatura Franceză A/ Germană/ Rusă A/ Italiană A/ Spaniolă A/ Filologie clasică/ Literatura  universală şi comparată A
  • 23 octombrie – Jurnalism

Studenţii masteranzi din anul 1 de studiu vor depune Fişele de înscriere în perioada 11 – 13 octombrie.

INFORMAȚII PRIVIND ÎNSCRIEREA LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ - NIVEL I

Studenţii din anul 1, studii universitare de licenţă, an universitar 2023-2024, care doresc să urmeze modulul psihopedagogic nivelul I, vor completa şi semna contractul de studii pentru Nivelul I (formularul de contract este pe site-ul Facultăţii), la începutul anului universitar, urmând să depună contractele la Secretariatul Facultăţii, după următorul calendar, în intervalul orar al programului cu publicul:

  • 16 octombrie – Studii americane
  • 17 – 18 octombrie –  Limba şi literatura Română A/Engleză A/Limbi moderne aplicate
  • 19 – 20 octombrie Limba şi literatura Franceză A/Germană/Rusă A/Italiană A/Spaniolă A/Filologie clasică/Literatura  universală şi comparată A

  Formularul va fi descărcat de pe site ul Facultăţii (Formulare)

DESEMNAREA RESPONSABILILOR DE GRUPĂ

Studenţii îşi vor desemna şefii de grupă în perioada 04 – 09 octombrie. Şefii de grupă sunt invitaţi la Secretariat pentru a comunica adresa de corespondenţă şi pentru a primi informaţii pentru colegi în vederea completării Fişelor de înscriere, până în data de 11 octombrie.