Probleme gestionare eSims

Dacă observați mici întîrzieri în afișarea notelor în eSims, acestea sunt cauzate de probleme tehnice care îngreunează gestionarea sistemului și vor fi remediate cît mai curînd posibil. Nu este necesar să contactați Secretariatul, vom posta constant informațiile actualizate.

Colocviul internațional ”Marqueurs métalinguistiques : émergence, discours, variation”

Colocviul internațional Marqueurs métalinguistiques : émergence, discours, variation / Metalinguistic Markers: Emergence, Discourse, Variation (8-9 iunie 2022) Colocviu organizat în cadrul proiectului de cercetare „Les marqueurs métalinguistiques entre lexique, grammaire et discours. Approche diachronique”, PN-III-P4-ID-PCE-2020-1505, finanțare CNCS/CCCDI – UEFISCDI, programul PNCDI Read More …