Completare chestionar EUROSTUDENT

Ministerul Educației îi va invita, prin e-mail, pe studenții din ciclurile de licență și master să răspundă întrebărilor din chestionarul EUROSTUDENT, ca parte a unui studiu european privind condițiile de studiu și de viață ale studenților din România. Invitațiile vor fi transmise către studenți în intervalul martie-mai 2023, iar, prin completarea chestionarului, aceștia pot contribui la îmbunătățirea propriului sistem de învățământ superior.