Modalitatea de eliberare a adeverințelor de student și a altor acte de studii

Întrucât în anul universitar curent activitatea didactică se desfășoară on-site, pentru a respecta normele GDPR, adeverințele de student, situațiile școlare, copiile documentelor sau actelor de studii eliberate de Secretariatul Facultății de Litere se transmit în format fizic, nu prin intermediul poștei electronice.