Eliberare carnete și legitimații de student

Șefii de grupe de la anul I (licență și master) sunt invitați la Secretariat începând de luni, 17.10.2022, pentru a prelua carnetele de student și legitimațiile de transport.