Exmatriculări, reînmatriculări, revenire la studii și înscriere semestrială, sept. 2023

Exmatriculări

Studenții care au fost în anii 1 si 2 în anul universitar 2022-2023 și care au mai mult de 30 de credite nepromovate, precum și studenții care au fost în anul 3 în anul universitar 2022-2023 și nu au situația încheiată (au una/ mai multe discipline nepromovate) vor fi exmatriculați, avînd posibilitatea să se reînmatriculeze, în condițiile de la punctul următor.

Reînmatriculări

  • se vor depune fizic, la Secretariatul Facultății de Litere, în zilele lucrătoare, întimpul programului cu publicul, în intervalul 01 – 22.09.2023

sau

  • chitanța de plată a taxei de reînmatriculare (200 de lei), plătită la BRD, cod 29

şi, după caz, de

  • chitanţa de plată a debitelor restante

IMPORTANT!

  • Doar studenții reînmatriculați în intervalul 01–22.09.2023 vor putea participa, în condițiile stipulate de Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, ciclul de studii universitare de licență și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, ciclul de studii universitare de licență masterat, la sesiunile de examene din ianuarie-februarie 2023.
  • Studenții care au restanţe doar la discipline de semestrul 2 se pot reînmatricula la începutul celui de al doilea semestru, DAR aceştia trebuie să contacteze Secretariatul, fizic sau la adresa licenta.litere.uaic@gmail.com, în intervalul 01 – 14.09.2023, pentru a solicita verificarea alinierii la planul de învăţământ al seriei curente, aşa încât să afle dacă au de susţinut diferenţe la discipline din primul semestrul. În cazul în care există astfel de diferenţe, studenţii vor trebui să se înmatriculeze începând cu semestrul 1, în intervalul 15-22 septembrie.

Revenire la studii după întrerupere de studii

Studenţii care reiau studiile în anul universitar 2023-2024 vor depune cererile de revenire (descarcă formularul) la Secretariatul Facultății cu cel puțin 15 zile înaintea începerii semestrului în care se face revenirea.

Studenţii reveniţi vor completa Fișa de înscriere semestrială aferentă semestrului 1, imediat ce vor semna noul Contract de studii și Procesul verbal de echivalare şi stabilire a diferențelor

Fișa de înscriere semestrială

  • Studenţii reînmatriculaţi, inclusiv studenții repetenți (care au restanțe ce însumează mai mult de 30 de credite)vor completa Fișa de înscriere semestrială aferentă semestrului 1, imediat ce vor semna noul Contract de studii și Procesul verbal de echivalare şi stabilire a diferențelor
  • La rubrica Taxe, studenții vor specifica taxa de refacere și reexaminare aferentă disciplinelor la care se vor înscrie în sesiunea de reevaluare din ianuarie-februarie 2024.

Notă:

Studenții de anul I licență și master vor depune fișele de înscriere după începerea anului universitar, în perioada 16-31 octombrie 2023. Informații suplimentare vor fi furnizate pe site-ul Facultății, după data de 10 octombrie.