LiteratIS, servicii de consultanță

Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi: SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂŢI – Programe de vară de tip punte (SGCU – PV)
Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Titlul subproiectului: Vreau să fiu student la Litere! – Şcoală de vară pentru elevi (LiteratIS)
Acord de grant nr. 110/SGU/PV/11

SERVICII DE CONSULTANȚĂ – CONSULTANȚI INDIVIDUALI – Studenți masteranzi practicanți

SERVICII DE CONSULTANȚĂ – CONSULTANȚI INDIVIDUALI – Studenți supraveghetori

SERVICII DE CONSULTANȚĂ – CONSULTANȚI INDIVIDUALI – Studenți sprijin activități