Modalitate desfășurare ore didactice în sem al II-lea

În baza consultării plenului facultății și în urma discuțiilor care au avut loc în ședința Consiliul Facultății de Litere desfășurată în data de 11 februarie 2022, membrii Consiliului au decis în unanimitate ca activitatea didactică pe semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022 să se desfășoare în regim online.