Reevaluări pentru studenții din anii terminali

Prin excepție, în sesiunea de reevaluare iunie 2022, studenții din anii terminali care au examene nepromovate din sesiunea ianuarie-februarie 2022, însă îndeplineau în momentul respectiv condițiile de participare la examen (erau înmatriculați ca studenți ai Facultății de Litere și îndepliniseră cerintele de evaluare pe parcurs ale disciplinei nepromovate), și nu au promovat unul sau mai multe examene, pot face o cerere (descarcă modelul) adresată conducerii Facultății pentru a participa la examenul de reevaluare. Participarea la examen se poate face DOAR cu acordul titularului de disciplină, acord exprimat în scris pe cererea avizată anterior de conducerea Facultății.

Mențiuni:

  1. Cererile neconforme vor fi avizate negativ.
  2. Titularul de curs poate să nu-și dea acordul, în baza neîndeplinirii de către student a condițiilor de acces la examen în sesiunile de evaluare și reevaluare din iarna 2022.
  3. Derogarea se referă doar la cei care s-au prezentat la respectivul examen în sesiunea din iarnă.
  4. Termenul limită de depunere a cererilor de reexaminare este ultima zi (inclusiv) din sesiunea de examene, respectiv 5 iunie 2022.

Cererile vor fi trimise pe e-mail la adresa adela@uaic.ro