Anunț începere activitate față în față

La ședința CA din data de 9 martie a fost prezentat Ordinul de Ministru cu numărul 71/DGIU/08.03.2022 prin care s-a decis reînceperea activității didactice exclusiv față  în față.

Termenul limită pentru începerea față în față a activităților didactice, fixat în CA și care urmează să fie supus aprobării Senatului în ședința de mîine, 10.03.2022, este 28 martie. Pînă atunci, se sistează orice activitate didactică, respectiv începînd de astăzi, 09.03.2022, ora 14 și începe procesul de organizare a trecerii la tipul de activitate menționat (organizarea cazării, elaborarea orarului etc.).

Data la care vor începe efectiv activitățile didactice va fi anunțată ulterior.

Activitate didactică ce trebuia prestată în intervalul 9 martie – data la care va începe efectiv activitate didactica se va recupera pînă la sfîrșitul semestrului II.