CREST-LIT selecție consultanți individuali

NOTĂ PRIVIND PRELUNGIREA

termenului de depunere a scrisorilor de interes însoțite de CV și alte documente justificative în cadrul procedurii de atribuire a consultanților individuali în cadrul subproiectului cu titlul „Crezi în șansa ta, rămâi student la Litere! (CREST-LIT), acord de grant nr. 351/SGU/SS/III din data de 08.09.2020, finanţat MEN-UMPFE din Proiectul ROSE – Proiectul privind învăţământul secundar – Schema de granturi pentru universităţi, având ca obiect:

– servicii de consultanță – 25 consultanți – studenți tutori – AN III

din următoarele considerente: ca urmare a solicitării transmise de către mai mulți studenți interesați să participe la procedura de atribuire, prin care se solicită prelungirea termenului, întrucât întocmirea dosarului de candidatură (respectiv pregătirea și obținerea documentelor solicitate prin Invitația de participare) necesită un timp îndelungat, Autoritatea contractantă este de acord cu prelungirea datei limită, astfel că aprobă termenul limită de depunere a scrisorilor de interes însoțite de CV și alte documente justificative la data de 26.03.2023.

*Candidaturile primite pana pe data de 20.03.2023 intra in procesul de evaluare si selectie impreuna cu cele ce vor fi transmise pana pe data de 26.03.2023.