Cursuri de formare și certificare la nivel mediu ECDL pentru studenți

În proiectul „Cadrul pentru dezvoltarea durabilă a componentei digitale a universității – eUAIC”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași oferă cursuri de formare și certificare la nivel mediu ECDL, pentru studenți.

La finalul cursului se obține gratuit Permisul European de Conducere a Computerului, calificare deosebit de utilă, care vă certifică competențele digitale.

Informații detaliate despre criteriile de eligibilitate și selecție, calendarul de selecție și actele necesare pentru dosarul de candidatură se regăsesc în Metodologia de selecție a grupului-țintă, publicată pe pagina proiectului, la https://euaic.pnrr.uaic.ro/, secțiunea Programe de formare.

Termen-limită depunere candidaturi: 12.04.2024

Solicitări de clarificări și informații suplimentare la formare.pnrr@uaic.ro