Ianua Litterarum

IANUA LITTERARUM
Simpozion național dedicat profesorilor de limbi clasice, romanice și neogreacă din învățământul preuniversitar
Ediția a II-a, Iași, 12-13 aprilie 2024


Evenimentul, organizat sub egida Facultății de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, își propune consolidarea patrimoniului cultural autohton prin valorificarea activităților didactice și de cercetare științifică ale cadrelor didactice din mediul preuniversitar. Profilul general al simpozionului este umanist, accentul fiind pus pe domenii precum filologia clasică (limbile greacă veche și latină), limbile romanice (franceză, italiană, spaniolă, română) și limba neogreacă. Profesorii din învățământul preuniversitar care predau aceste discipline vor avea astfel șansa de a își mediatiza și, implicit, valorifica rezultatele lucrărilor metodico-științifice de grad sau ale altor activități didactice / de cercetare.
Manifestarea va reuni trei tipuri de activități:


1. sesiuni de comunicări:

  • format divers: expuneri teoretice, studii de caz, exemplificări didactice, împărtășiri de experiență
  • tematică liberă; exemple: reverberațiile valorilor Antichității greco-romane în societatea modernă; principii pedagogice în școala modernă și rădăcinile lor antice; exempla maiorum – modele pedagogice pentru tinerii din epoca modernă; repere ale Antichității în texte din varii epoci literare; moșteniri antice și inovații în sistemul fonetic, morfo-sintactic și lexical al limbilor moderne; literatura și valoarea sa formativă; docere ludendo – strategii ludice în procesul de predare/învățare; utilizarea instrumentelor digitale în predarea limbii/literaturii

2. ateliere:

  • Instrumente digitale în predarea-învățarea limbilor, literaturilor și civilizațiilor (Ana-Maria GÎNSAC, UAIC; Elena DRĂGHICEANU, Liceul Teologic „Episcop Melchisedec”, Roman)
  • Învățarea și predarea limbilor romanice: un puzzle lingvistic (Corina BĂDELIȚĂ, UAIC)
  • La notion de système en grammaire (Jean-Pierre GABILAN, Université Savoie Mont Blanc, France)
  • Citoyenneté en classe : espaces de communication et joute verbale (Jean-Hugues ADAM, UAIC / Institut Français de Roumanie à Iași)
  • Mitologie și progres în Roma antică (Iulian-Gabriel HRUȘCĂ, UAIC)

3. masă rotundă

Cei interesați să participe sunt rugați să specifice activitatea/activitățile pentru care optează (comunicări, ateliere, masă rotundă) și să trimită propunerile de participare până pe 20 martie 2024, la adresele ianua.litterarum@gmail.com (limbi clasice, italiană, spaniolă, română), ianua.fr@gmail.com (franceză). Durata unei comunicări va fi de 15 minute. Simpozionul se va desfășura în format mixt (fizic+online).
Facultatea de Litere va elibera certificate de participare tuturor participanților.


Organizatori (UAIC): Claudia TĂRNĂUCEANU, Mihaela LUPU, Dana NICA, Mariana ANASTASIEI, Iulian-Gabriel HRUȘCĂ, Bogdan GUGUIANU, Corina BĂDELIȚĂ, Mirela AIOANE, Simona LEONTI, Emanuela ILIE, Simona AILENII.

Parteneri: Catedra de Limbi clasice, italiană, spaniolă; Catedra de Limbă și literatură franceză; Centrul de reușită universitară (CRU UAIC); Lectoratul Francez (LF); Institutul Francez din România la Iași (IFI); Inspectoratul Școlar Județean Iași (ISJ); Agenția universitară a Francofoniei în Europa Centrală și de Est (AUF en ECO); Societatea de Studii Clasice (SSC), Centrul de Studii Canadiene (CSC) (UAIC); Asociația Română a Profesorilor Francofoni (ARPF); Asociația Română a Departamentelor Universitare Francofone (ARDUF).