Meditații / consultații online gratuite pentru probele de Bacalaureat la Facultatea de Litere

În perioada 8-20 iunie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va oferi o serie de
meditații/ consultații gratuite pentru probele de română și engleză de la Bacalaureat.
Organizate în cadrul proiectului FDI „Acces spre succes în educația universitară –
AccED” (CNFIS-FDI-2024-F-0511), ședințele se vor desfășura online și vor fi ținute de
șase studente de la Facultatea de Litere cu rezultate deosebite la disciplinele predate și
cu dorința de a-și împărtăși propriile experiențe legate de examenul de absolvire a
liceului: Elena-Luiza Negură (doctorat), Alexia-Maria Comorașu (masterat) și Maria-
Corina Dimitriu (an III, licență) la română, alături de Laura-Ingrid Such (masterat), Alexia
Carson (an III, licență) și Beatrice-Gabriela Zancu (an II, licență) la engleză.
Ședințele de meditații/consultații se vor desfășura după programul descris mai jos și
sunt deschise tuturor liceenilor care vor să afle mai multe despre subiectele de la
bacalaureat la cele două discipline, dar și sfaturi practice despre probe, fiind încurajată
și participarea elevilor din medii defavorizate. Ședințele de meditații sunt coordonate de
cadre didactice universitare cu experiență în domeniul pedagogiei disciplinelor studiate,
conf.univ.dr. Emanuela Ilie la română și, respectiv, lect.univ.dr. Oana-Maria Franțescu la
engleză.

Program ședințe meditații/consultații gratuite
Probe română

  • 8 iunie, ora 11:00 – Bilete (proba orală) + Subiectul 1 (proba scrisă)
  • 15 iunie, ora 9:00 – Subiectul 2 + Textul dramatic (proba scrisă)
  • 22 iunie, ora 9:00 – Mari clasici + Poezia interbelică (proba scrisă)
  • 29 iunie, ora 11:00 – Romanul interbelic și romanul postbelic (proba scrisă)

Probe engleză

  • 11 iunie, ora 18:00 – Pregătire Speaking
  • 17 iunie, ora 18:00 – Pregătire Listening
  • 19 iunie, ora 18:00 – Pregătire Reading
  • 20 iunie, ora 18:00 – Pregătire Writing

Pentru a se înscrie în program, elevii interesați sunt rugați să completeze
formularul disponibil aici: https://forms.gle/HZdE34rR6DFVBwTy6

Liceenii pot alege să participe la o parte din ședințe sau la toate, în funcție de necesități,
și vor primi datele de conectare pe e-mail. În funcție de cerere, se vor putea organiza și
ședințe suplimentare.