Modul mixt – clarificări

Clarificări despre Modul de organizare mixt

 

EXTRAS (adnotat) din Standarde de calitate cu privire la modul de desfăşurare a activităţilor de predare, învăţare, cercetare, aplicații practice şi evaluare 1 , la forma de învățământ cu frecvență, prin utilizarea unor resurse electronice, de comunicaţii sincrone specifice (ARACIS)

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2022/08/Standarde-de-calitate-modul-mixt-05.08.pdf

Cursurile online sincron

Cursurile online sincron = „cursuri la care studenţii şi cadrele didactice participă în acelaşi timp, dar în locaţii separate, în general altele decât campusul universitar.” (Legea 1/2011, modificată prin OUG nr. 69 / 2022)

Modul de organizare mixt = desfășurarea activităților didactice și/sau de cercetare „combinat și succesiv, atât în spațiul universitar, cât și prin resurse și tehnologii informaționale specifice învățământului online sincron, în afara spațiului universitar. Modul de organizare mixt asigură astfel desfășurarea activităților de învățare, predare și cercetare ,,față în față”, atât în spațiul universitar, cât și în afara acestuia, online, prin intermediul unor resurse și mijloace informatice și de comunicații.” 

Ponderea maximă a activităților de învățare, predare, cercetare și aplicații practice în format online sincron (stabilită de ARACIS):

 

Curs

Seminar/c.p.

Licență

35%

25%

Masterat

40%

30%

Doctorat

50%

35%

DECI,

  • Cursurile online sincron (desfășurate ca în pandemie, pe platforma MT) sînt parte a modului de desfășurare mixt, adică alternează cu cele desfășurate „față în față” (clasic, cu profesorii și studenții prezenți în sălile de curs).
  • NU există o pondere minimă de desfășurare a activităților în format online sincron (adică, unele activități se vor desfășura exclusiv „față în față”). Fiecare titular de disciplină va preciza ponderea activităților în format online sincron în Fișa disciplinei.

Formatul hibrid

„În vederea creșterii participării studenților la activitățile de învățare, predare, aplicații practice și cercetare, instituțiile pot asigura, în baza autonomiei universitare, acces și în format online la activitățile desfășurate „față în față” în spațiul universitar.” 

DECI,

Acest format este opțional și se poate, eventual, aplica, însă exclusiv cu acordul titularului de curs, în funcție de dimensiunea formației de studiu și de specificul disciplinei și numai dacă este permis de condițiile tehnice din sălile Facultății.

Conf. univ. dr. I. O. Macari

Prodecan responsabil cu activitatea didactică și problemele studențești