Participarea la evaluare, ian-febr 2023

Participarea studenților la evaluare se face în condițiile regulamentare (prezență și participare la activitățile didactice) anunțate la începutul semestrului de către titularii de discipline.

–       studenții înscriși la refacerea activității la discipline din an anterior vor putea participa, cu taxă, doar la examenele restante la care s-au înscris în Fișa disciplinei, doar in sesiunea de restanțe și doar cu condiția îndeplinirii criteriilor de participare la evaluare.

–       studenții repetenți și reînmatriculați figurează în catalogul seriei curente, au exact același regim (drepturi și obligații) ca studenții din seria curentă și se pot prezenta atît în sesiunea de evaluare/examene, cît și în cea de reevaluare/restanțe, în condițiile regulamentare.

Pe cale de consecință, un student care nu a îndeplinit condițiile de participare la evaluare nu îndeplinește nici condițiile de participare la reevaluare, deci nu poate participa nici la examenele de restanță.

Solicitările de derogare de la îndeplinirea acestor condiții pe motive medicale pentru perioade mai mari de o lună se adresează de către student Decanului, prin cerere depusă la secretariat și însoțită de dovezi medicale (bilet de internare/ieșire din spital, etc.) eliberate/parafate de medicul specialist (nu de medicul de familie!). Doar cererile avizate pozitiv vor ajunge la titularii de disciplină, care vor aproba sau nu participarea respectivului student la evaluare.

În sesiunea de reevaluare din februarie 2023 nu sînt programate examene la disciplinele de semestrul 2.