Precizări privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și a studiilor de master, sesiunea iulie 2021

  • examenul de licență/disertație se va desfășura on-line;
  • examenul de licență/disertație se va desfășura pe platforma Microsoft Teams. Toți candidații la examenul de finalizare a studiilor pot participa la acesta exclusiv prin intermediul unui cont de student UAIC (de tip george.georgescu@student.uaic.ro);
  • absolvenții din seriile/promoțiile mai vechi, care nu posedă un astfel de cont, îl pot obține prin intermediul coordonatorilor lucrărilor lor de licență/disertație. Astfel, candidații vor solicita îndrumătorilor să trimită un email de confirmare la adresa dpop@uaic.ro care să conțină: numele și prenumele candidatului, specializarea și precizarea că absolventul urmează să se înscrie la examenul de licență/disertație din sesiunea iulie 2021;
  • examenul de licență are două probe succesive: proba 1. Cunoștințe fundamentale de specialitate și proba 2. Prezentarea și susținerea lucrării de licență;
  • proba 1. Cunoștințe fundamentale de specialitate se va desfășura prin extragere de bilete, conform art. 36 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă, disertație și absolvire. După ce va extrage biletul, candidatul va avea la dispoziție aprox. 5 minute de reflecție, apoi va răspunde. Proba 1 nu poate depăși 10 minute.  Imediat după aceasta, candidatul va trece la proba 2. Prezentarea și susținerea lucrării de licență, pentru care va avea la dispoziție aprox. 10  minute;
  • examenul de disertație are o singură probă: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație;
  • ordinea intrării în examenul de licență/disertație va fi stabilită de Comisia de examen de la fiecare specializare și adusă la cunoștința candidaților de către secretarul comisiei, prin intermediul email-ului;
  • pe parcursul desfășurării examenului (proba 1 și proba 2), candidații au obligația de a nu opri conexiunea prin care se desfășoară examinarea on-line și de a nu închide camera web sau pleca din fața camerei web. În caz contrar, pierd dreptul de a fi examinați, conform art. 30 din sus-numitul Regulament.