În atenția tuturor studenților Facultății de Litere

Sesiunile de evaluare și de reevaluare, iunie 2021, sînt programate după cum urmează:

  • Sesiunea de evaluare: 31.05.2021 – 13.06.2021
  • Sesiunea de reevaluare (restanțe): 16.06.2021 – 23.06.2021
  • Examenele de finalizare a studiilor (licență și disertație) se vor desfășura în zilele de 1 și 2 iulie 2021, conform unui orar care va fi stabilit ulterior.
  • Înscrieri la examenele de finalizare a studiilor (licență și disertație): 21.06.2021 – 26.06.2021

Pentru calendarul detaliat (programări examene, programare candidați, etc.), urmăriți anunțurile ulterioare.

Legat de reexaminari (refacerea activităților), reamintim:

  • Reexaminarile din anii universitari anteriori se plătesc indiferent de numărul de prezentări; taxa rezultă din numărul de credite x 40 lei.
  • Reexaminarile la examenele din acest an universitar se plătesc începând cu a treia prezentare;
  • Plata se efectuează până cel târziu în ziua examenului;
  • Dovada taxei, împreună cu cererea de reexaminare se trimit scanate la adresa dpop@uaic.ro, într-un singur email;
  • Dacă susțineți mai multe reexaminari, e suficient să scrieți o singură cerere și să platiți o singură dată toată suma, dar trecând pe cerere fiecare examen, cu toate informațiile cerute.