Reînmatriculări și Fișa de înscriere semestrială, februarie 2023

Reînmatriculări

IMPORTANT!

Doar studenții reînmatriculați în intervalul 13 – 24.02 2023 vor putea participa, în condițiile stipulate de Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, ciclul de studii universitare de licență și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, ciclul de studii universitare de licență masterat, la sesiunile de examene din iunie-iulie 2023.

În sesiunile de evaluare și reevaluare din iunie 2023 NU se vor organiza examene la disciplinele de semestrul 1. 

Fișa de înscriere semestrială

  • Fișa de înscriere semestrială aferentă semestrului 2 (click pentru a o descărca modelul editabil).
  • Fișa de înscriere semestrială trebuie LISTATĂ FAȚĂ-VERSO.
  • Studenții integraliști (care nu au restanțe) vor transmite Fișele de înscriere semestrială în intervalul 15.02 – 20.02.2023 online la adresa licenta.litere.uaic@gmail.com.
  • Studenții care au restanțe din semestrele anterioare vor depune la Secretariat Fișele de înscriere semestrială în intervalul 15.02 – 20.02.2023.
  • Cererile de reexaminare și chitanțele de plată aferente (în original) se vor depune la Secretariat.