Reînmatriculări și Fișa de înscriere semestrială, februarie 2024

Reînmatriculări

  • Cererile de reînmatriculare se vor putea completa în intervalul 19-26.02.2024 și se vor transmite fizic la secretariatul Facultății de Litere.
  • Cererea de reînmatriculare va fi însoțită de chitanța de plata a taxei de reînmatriculare (200 de lei), plătită la BRD, cod 29.

IMPORTANT!

Doar studenții reînmatriculați în intervalul 19–26.02 2024 vor putea participa, în condițiile stipulate de Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, ciclul de studii universitare de licență și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, ciclul de studii universitare de licență masterat, la sesiunile de examene din iunie-iulie 2024.

În sesiunile de evaluare și reevaluare din iunie 2024 NU se vor organiza examene la disciplinele de semestrul 1 pentru studenții din anul 3 de studii, an universitar 2023-2024 (art. 58 din Regulament). 

Fișa de înscriere semestrială

  • Fișa de înscriere semestrială aferentă semestrului 2 (click pentru a o descărca modelul editabil).
  • Fișa de înscriere semestrială trebuie LISTATĂ FAȚĂ-VERSO.
  • Studenții integraliști (care nu au restanțe) vor transmite Fișele de înscriere semestrială în intervalul 19.02 – 23.02.2024, online, la următoarele adrese:
  • Studenții care au restanțe din semestrele anterioare vor depune la Secretariat Fișele de înscriere semestrială în intervalul 19.02 – 27.02.2024.
  • Cererile de reexaminare și chitanțele de plată aferente (în original) se vor depune la Secretariat.