Seria de conferințe-dezbateri „Arheologia lumilor posibile”

Miercuri, 15 noiembrie 2023, 16.00

UAIC, Corp R (ex-Romtelecom), sala CRU UAIC (102), et. I

 

Seria de conferințe-dezbateri „Arheologia lumilor posibile” (#1)

„Literatură și medicină: dialogul platonician medic-pacient”

 

Catedra de Limbă și literatură franceză de la Facultatea de Litere și Centrul de reușită universitară (CRU UAIC) organizează, miercuri, 15 noiembrie 2023, de la orele 16.00, în sala CRU UAIC (102) din Corpul R (ex-Romtelecom) al UAIC, întâlnirea cu tema Literatură și medicină: dialogul platonician medic-pacient.

 

Evenimentul inaugurează seria de conferințe-dezbateri Arheologia lumilor posibile, vizând raporturile dintre literatură și alte domenii.

 

Invitate: conf. univ. dr. Maura Gabriela FELEA, stud. Rihab MZOUGUI (Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași).

 

Intrarea este liberă. Din rațiuni organizatorice însă, persoanele interesate sunt rugate să își anunțe intenția de participare (cru.uaic@gmail.com).

 

ORGANIZATORI:

 • Catedra de Limbă și literatură franceză, Facultatea de Litere, UAIC
 • Centrul de reușită universitară (CRU UAIC)

 

PARTENERI:

 • Institutul Francez din România la Iași
 • Lectoratul Francez (UAIC)
 • Agenția universitară a Francofoniei în Europa Centrală și de Est (AUF en ECO)
 • Asociația Română a Departamentelor Universitare Francofone (ARDUF)
 • Centrul de Studii Canadiene din Iași (CSC)
 • Asociația Studenților Francofoni din Iași (ASFI)
 • Asociația Studenților Jurnaliști (ASJ)
 • Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași
 • Asociația Medicală a Studenților Francofoni din Iași (AMSFI)

 

FACEBOOK: CRU UAIC

https://fb.me/e/18m8U3qUn

 

CONTACT:

cru.uaic@gmail.com

Mercredi, le 15 novembre 2023, 16h00

UAIC, Bâtiment R (ex-Romtelecom), salle CRU UAIC (102), 1er étage

 

Cycle de conférences-débats « Archéologie des mondes possibles » #1

« Littérature & médecine : l’entretien platonicien médecin-patient »

 

Le Département de Français de la Faculté des Lettres et le Centre de réussite universitaire (CRU UAIC) organisent, mercredi, le 15 novembre 2023, à partir de 16h00, dans la salle du CRU UAIC (102), Bâtiment R (ex-Romtelecom) de l’UAIC, la conférence Littérature & médecine : l’entretien platonicien médecin-patient.

 

L’événement inaugure la série de conférences-débats Archéologie des mondes possibles, visant les rapports entre la littérature et d’autres domaines.

 

Invitées : dr. Maura Gabriela FELEA, MCF ; étud. Rihab MZOUGUI (Université de Médecine et Pharmacie Grigore T. Popa de Iași).

 

L’entrée est libre. Cependant, pour des raisons d’organisation, une manifestation de l’intention de participation (cru.uaic@gmail.com) est conseillée.

 

ORGANISATEURS :

 • Département de Français, Faculté des Lettres, UAIC
 • Centre de réussite universitaire (CRU UAIC)

 

PARTENAIRES :

 • Institut Français de Roumanie à Iași
 • Lectorat de Français (UAIC)
 • Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale (AUF en ECO)
 • Association Roumaine des Départements Universitaires Francophones (ARDUF)
 • Centre d’Études Canadiennes de Iaşi (CSC)
 • Association des Étudiants Francophones de Iaşi (ASFI)
 • Association des Étudiants Journalistes de Iași (ASJ)
 • Université de Médecine et Pharmacie Grigore T. Popa (UMF Iași)
 • Association Médicale des Étudiants Francophones de Iaşi (AMSFI)

 

FACEBOOK : CRU UAIC

https://fb.me/e/18m8U3qUn

 

CONTACT:

cru.uaic@gmail.com