Sesiunea de comunicări științifice a studenților, masteranzilor și doctoranzilor

Sesiunea de comunicări științifice a studenților, masteranzilor și doctoranzilor 6-7 mai 2022, Universitatea din București

Studenții Facultății de Litere sînt invitați să participe la Sesiunea de comunicări științifice a studenților, masteranzilor și doctoranzilor 6-7 mai 2022, organizată de către Facultatea de Limbi si Literaturi Străine din cadrul Universității din București. Studenții participanți pot opta pentru participarea online sau on site, fata-in-fata. Termenul limita de trimitere a propunerilor este 14 aprilie.

Pot fi propuse teme din domeniile filologie sau studii culturale și care se pot înscrie în următoarele direcții de cercetare: achiziția limbii, învățarea unei limbi străine, lingvistică teoretică, lingvistică istorică, tipologie lingvistică, sociolingvistică, traductologie, analiza discursului, teoria și istoria literaturii, literatură comparată, studii culturale.

Detalii pe pagina conferinței, la https://lls.unibuc.ro/2022/sesiunea-de-comunicari-stiintifice-a-studentilor-masteranzilor-si-doctoranzilor-6-7-mai-2022/