Anunț despre examenul de licență și disertație, sesiunile iunie-iulie 2021, septembrie 2021 și februarie 2022

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea examenelor de licenţă-diplomă, disertaţie şi absolvire (sesiunile: iunie-iulie 2021, septembrie 2021 și februarie 2022), Facultatea de Litere va organiza examenele de licență și disertație exclusiv on-line.

Calendarul desfășurării examenelor de finalizare a studiilor (Cap. III.1. art. 6) cuprinde 3 sesiuni, dintre care:

  • Sesiunea ordinară, iulie 2021, la care pot participa toți studenții care, la sfîrșitul anului univ. 2020-21, au situația școlară încheiată, prin acumularea a 180 de credite (6 x 30 de credite/semestru aferente disciplinelor obligatorii).
  • Sesiunea specială, septembrie 2021, pentru studenții reveniți din mobilități Erasmus la sfîrșitul anului univ. 2020-21 și pentru studenții care nu au putut susține examenul în sesiunea ordinară din iulie 2021 din motive medicale (EXCLUSIV situații de izolare/carantină/spitalizare atestate de Direcția de Sănătate Publică/medic specialist Șef secție spital)
  • Sesiunea februarie 2022, la care pot participa toți studenții care, la sfîrșitul anului univ. 2020-21 sau anterior, aveau situația școlară încheiată, prin acumularea a 180 de credite (6 x 30 de credite/semestru aferente disciplinelor obligatorii), și care nu s-au prezentat în iulie 2021.