În atenția tuturor studenților Facultății de Litere

Vă reamintesc faptul că, pe 21.02.21, se încheie intervalul în care puteți

 • Completa și trimite (prin șefii de grupă sau individual, după caz) la dpop@uaic.roFișele de înscriere semestrială
 • Completa și trimite la dpop@uaic.roCererile de reînmatriculare
 • Completa și trimite titularilor de discipline Cererile de refacere a activității didactice la discipline de semestrul 2 nepromovate din an anterior

Vă rog să vă asigurați că vă încadrați în termenul stabilit, astfel încît să nu trebuiască să suportați consecințele stipulate în regulament.

In continuare, citeva chestiuni importante pentru inceputul de semestru:

 1. Obligatiile didactice

Vă rog să vă asigurați că ați luat la cunoștință, la fiecare disciplină din semestrul 2 pe care o frecventați, inclusiv la disciplinele la care v-ați înscris pentru refacerea activității didactice, despre obligațiile dv didactice (modul de frecventare, cerințele didactice, modul și distribuția evaluării, condițiile de recuperare a activităților didactice pe parcursul semestrului), acestea fiind prevazute si în Fișa disciplinei.

Tot în cadrul obligațiilor didactice, vi se vor comunica date privind evaluare pe parcurs și/sau finală, respectiv,

 • procentul alocat evaluării pe parcurs (EVP) la disciplinele care se încheie cu evaluare finală (EF))
 • din ce se constituie nota la EVP (teme, referate, prezență, etc.) și care e proporția fiecăreia dintre ele (10%, 20%, etc.)
 • dacă accesul la EF este condiționat sau nu de obținerea unei note minime la EVP.
 1. Refacerea activității didactice
 • După ce ați trimis titularului de disciplină cererea de refacere a activității didactice, vi se vor comunica formele și componentele activității de refacere.
 • Participarea la examenul de restanță este condiționată de îndeplinirea condițiilor de refacere comunicate de titularul de disciplină. Studentii care nu își refac activitatea didactică în cursul semestrului 2 nu vor putea participa la examenele de restanțe din iunie/iulie 2021.
 • Studenții reinmatriculați și repetenți NU se înscriu la refacerea activității. Aceștia figurează în catalogul seriei curente și au exact același regim – inclusiv în privința obligațiilor didactice – ca studenții din seria curentă, putînd, în condițiile în care nivelul de îndeplinire a obligațiilor didactice le permite, să participe si la examenele din sesiunea de drept. Cu alte cuvinte, studenții reînmatriculați și cei repetenți au atît drepturile, cît și obligațiile colegilor din anul în care s-au reînmatriculat/pe care îl repetă.
 1. Sesiunea de restanțe din vara 2021

Conform regulamentului și prin analogie cu sesiunea din iarnă, în sesiunea din vară se organizează doar examene de sem 2. Totuși, prin excepție și pentru ultima dată, în sesiunea de restanțe iunie 2021 se vor putea organiza și examene de semestrul 1, la care vor putea participa exclusiv

 • Studenții care s-au înscris și au refăcut în sem 1 activitatea la o disciplina (sau mai multe) de sem 1 nepromovată din an anterior și care nu au promovat/nu s-au prezentat la examenul de reevaluare din februarie
 • Studenții care nu s-au înscris și nu au refăcut în sem 1 activitatea la o disciplină (sau mai multe) de sem 1 nepromovată din an anterior și care nu au promovat/nu s-au prezentat la examenul de reevaluare din februarie
 • Studenții care s-au reinmatriculat in sem 2 și nu s-au inscris și nu au refăcut activitatea la o disciplina (sau mai multe) de sem 1 nepromovată din an anterior și care nu s-au prezentat la examenul de reevaluare din februarie
 • Studenții care nu au promovat/nu s-au prezentat, deși îndeplineau condițiile, la examenul din ianuarie/februarie la o disciplină de sem 1 din anul curent

Asigurați-vă că, dacă intenționați să vă prezentați în sesiunea de restanțe din vara 2021 la reevaluare la o disciplină de sem 1 vă încadrați într-una dintre categoriile de mai sus.

Un semestru cu împliniri,

O. Macari

 

[1] Art. 12. (1) Activitatea didactică a studenților se compune din cursuri, seminarii, laboratoare, lucrări practice, activități tutoriale, practică de specialitate etc.

(4) Nerespectarea prevederilor privind frecvența obligatorie la o anumită disciplină se poate sancționa, în condițiile stabilite de Consiliul facultății. Susținerea evaluărilor finale este condiționată de prezența la activitățile practice, seminarii, laboratoare, în condiții stabilite de Consiliul facultății.

(5) Obligațiile didactice ale studentului (modul de frecventare, cerințele didactice, modul și distribuția evaluării), precum și condițiile de realizare a acestora se prevăd în Fișa disciplinei. Prin Fișa disciplinei se stabilesc și condițiile de recuperare a activităților didactice, pe parcursul semestrului.

(6) Refacerea activității didactice se face cu achitarea taxei stabilite de către Senatul Universității.

[4] Studentii care refac activitatea nu pot participa la examene din sesiunea de drept, ci doar în cea de restanțe.