Cazare an universitar 2021 / 2022

Calendarul cazărilor pentru anul universitar 2021-2022, conform hot. BECA nr. 38A din 9.07.2021

  • 13 septembrie – repartizarea locurilor de cazare către facultăți;
  • 20 septembrie, ora 16.00 – afișarea, la facultăți, a listelor cu studenții care au primit dreptul de cazare;
  • 21, 22 și 23 septembrie – eliberarea dispozițiilor individuale de cazare (în data de 23 septembrie, dispozițiile de cazare vor fi eliberate până la ora 15.00 și cazarea efectivă se va efectua până la ora 16.00);
  • 23 septembrie, ora 17.00 – anularea tuturor dispozițiilor de cazare ale studenților care nu s-au cazat, prin considerarea depășirii termenului de valabilitate al acestora;
  • 23 septembrie, ora 19.00 – raportarea cptre facultăți, de către Direcția Cămine și Cantine, a locurilor rămase libere;
  • 24, 27, 28, 29, 30 septembrie – afișarea zilnică la facultăți a listelor cu studenții care au primit dreptul de cazare, în ordinea descrescătoare a mediilor, și eliberarea dispozițiilor de cazare cu valabilitate doar în ziua emiterii lor;
  • 25 octombrie, ora 8.00 – depunerea cererilor de cazare la Direcția cămine și Cantine – Biroul Probleme Sociale.