În atenția absolvenților de Litere cu activitate antreprenorială

Dacă sînteți absolvent al Facultății de Litere și, în același timp, pe baza unei idei, v-ați dezvoltat un proiect afaceri sau unul educațional, cultural, social, politic, de cercetare, etc., vă invităm să vă alăturați proiectului „Consolidarea ecosistemului antreprenorial din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași”, ECO-ANT-UAIC, coordonat de prof. univ. dr. Sorin Anton, FEAA, care urmărește să realizeze scopul declarat în titlu prin diversificarea activităților derulate de SAS-UAIC și prin extinderea colaborării cu mediul de afaceri, contribuind astfel la încurajarea și dezvoltarea spiritului antreprenorial în rîndul studenţilor și absolvenților UAIC.

O primă direcție de acțiune este dezvoltarea unei baze de date cu absolvenții SAS-UAIC, dar și cu antreprenori alumni UAIC, pentru implicarea lor în activitățile proiectului. Pentru realizarea bazei de date, îi rog pe cei interesați să-mi transmită, pînă la 1.09.21, la adresa ileanaoanamacari@gmail.com următoarele informații:

  • Nume și prenume; • Facultatea absolvită, promoția; • Poziția ocupată/ Job title; • Compania; • Domeniul de activitate; • Adresa e-mail; • Telefon

În etapa următoare, toți cei din baza de date vor fi invitați să participe la un eveniment de networking pentru Alumni SAS-UAIC, care va permite interacțiunea cu antreprenori din diverse domenii, dar și cu studenții interesați de domeniul antreprenoriatului.

Se vor organiza, de asemenea, serii de conferinţe cu antreprenori de succes sub egida “Lecția de antreprenoriat” , în care antreprenorii vor fi selectați cu precădere din baza de date creată de fiecare facultate participantă la proiect și centralizată la nivel de UAIC.

Sînt convinsă că orice antreprenor, indiferent de domeniul în care activează, va vedea potențialul proiectului și, prin urmare, sper să ni se alăture cît mai mulți dintre dumneavoastră.