În atenția studenților beneficiari de mobilități Erasmus în anul universitar 2020-2021

 • Sesiunea specială septembrie 2021 – examene din cursul anilor de studiu
  • Sesiunea specială pentru beneficiarii de mobilități Erasmus în anul universitar 2020-2021 se va desfășura online, în intervalul 01-10.09.2021
  • Programarea examenelor se va face pe baza înscrierii prealabile, în intervalul
   23-27 .08.2021, prin email trimis la adresa dpop@uaic.ro de către studenții care intenționează să susțină examene în sesiunea specială, în care vor preciza: Nume, Prenume, Specializare, An studiu, Perioadă mobilitate (semestrul/semestrele), Universitatea primitoare, Disciplina/Disciplinele la care doresc să susțină examenul
  • În sesiunea septembrie 2021, se vor organiza examene la disciplinele nepromovate sau neechivalate aferente EXCLUSIV semestrului în care a fost desfășurată mobilitatea (semestrul 1 sau semestrul 2). Astfel, la examenul de evaluare organizat în sesiunea specială din septembrie la discipline de semestrul 1, vor putea participa studenții care au fost în mobilitate în semestrul 1, NU și studenții care au fost plecați doar în semestrul 2
 • Sesiunea specială septembrie 2021 – examene de finalizare a studiilor, licență/ disertație
  • Examenul de licență/disertație pentru studenții care au beneficiat de mobilități Erasmus se va organiza online, în data de 3.09.2021
  • Informațiile actualizate pentru înscrierea la examenele de finalizare a studiilor vor fi postate la sfîrșitul lunii august
  • Actele necesare pentru înscriere sînt cele cerute în sesiunea ordinară din iulie 2021
  • Eventualele restanțe vor putea fi susținute, în condițiile prezentate mai sus, pe 1 și 2 septembrie (de către studenții care intenționează să participe la examenul de licență/disertație din 3.09.2021) sau în intervalul 1-10 septembrie (de către studenții care nu intenționează să participe la examenul de licență/disertație din 3.09.2021)