Exmatriculări, reînmatriculări și Fișa de înscriere semestrială

Atenție! Anunțul NU se referă la studenții care vor începe anul 1 la 1 octombrie 2021

  • Exmatriculări

Studenții care au fost în anii 1 si 2 în anul universitar 2020-2021 și care au mai mult de 30 de credite nepromovate, precum și studenții care au fost în anul 3 în anul universitar 2020-2021 și nu au situația încheiată, vor fi exmatriculați, avînd posibilitatea să se reînmatriculeze, în condițiile de la punctul următor.

  • Reînmatriculări
  • Cererile de reînmatriculare se vor putea face în intervalul 1-30.09.2021
  • Cererile de reînmatriculare se vor transmite fizic la secretariatul Facultății de Litere sau online la adresa dpop@uaic.ro.
  • Cererea de reînmatriculare va fi însoțită de chitanța de plata a taxei de reînmatriculare (200 de lei), plătită la BRD, cod 29.

IMPORTANT! Doar studenții reînmatriculați în intervalul 1-30.09 2021 vor putea participa, în condițiile stipulate de Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, ciclul de studii universitare de licență și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, ciclul de studii universitare de licență masterat, la sesiunile de examene din ianuarie-februarie 2022. În sesiunile de evaluare și reevaluare din iunie 2022 NU se vor organiza examene la disciplinele de semestrul 1.

  • Fișa de înscriere semestrială aferentă semestrului 1
  • Studenții promovați prin credite (cu restanțe ce însumează mai puțin de 30 de credite) vor transmite Fișele de înscriere semestrială în intervalul 1-30.09.2021, fizic la secretariatul Facultății de Litere sau online la adresa dpop@uaic.ro.
  • La taxe, studenții vor specifica taxa de refacere și reexaminare aferentă disciplinelor la care se vor înscrie în sesiunea de reevaluare din februarie 2022 (care vor putea fi doar discipline din semestrele 1 și 3).
  • Studenții integraliști pot transmite Fișele de înscriere șiîn luna august, la adresa genoveva.apostol@uaic.ro. Dacă studenții integraliști aleg să transmită Fișele de înscriere în luna septembrie, o vor face în condițiile de mai sus.

Model fisa de inscriere editabil (document word) click aici