Exmatriculări, reînmatriculări și Fișa de înscriere semestrială, sept. 2022

Exmatriculări

Studenții care au fost în anii 1 si 2 în anul universitar 2021-2022 și care au mai mult de 30 de credite nepromovate, precum și studenții care au fost în anul 3 în anul universitar 2021-2022 și nu au situația încheiată, vor fi exmatriculați, avînd posibilitatea să se reînmatriculeze, în condițiile de la punctul următor.

Reînmatriculări

IMPORTANT!

Doar studenții reînmatriculați în intervalul 01 – 30.09 2022 vor putea participa, în condițiile stipulate de Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, ciclul de studii universitare de licență și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, ciclul de studii universitare de licență masterat, la sesiunile de examene din ianuarie-februarie 2023.

În sesiunile de evaluare și reevaluare din februarie 2023 NU se vor organiza examene la disciplinele de semestrul 2. Studenții reînmatriculați trebuie, de asemenea, să aibă în vedere că, în sesiunile de evaluare și reevaluare din iunie 2023, NU se vor organiza examene la disciplinele de semestrul 1.

Fișa de înscriere semestrială

  • Fișa de înscriere semestrială aferentă semestrului 1 (click pentru a o descărca modelul editabil).
  • Studenții integraliști (care nu au restanțe) vor transmite Fișele de înscriere semestrială în intervalul 01.08  -30.09.2022 online la adresa licenta.litere.uaic@gmail.com.
  • Studenții promovați prin credite (cu restanțe ce însumează mai puțin de 30 de credite) vor transmite Fișele de înscriere semestrială în intervalul 01-30.09.2022, fizic la secretariatul Facultății de Litere.
  • La taxe, studenții vor specifica taxa de refacere și reexaminare aferentă disciplinelor la care se vor înscrie în sesiunea de reevaluare din februarie 2023 (care vor putea fi doar discipline din semestrele 1 și 3).