Evaluarea disciplinelor combinate și nota finală

Evaluarea disciplinelor combinate (TPL/ Curs opțional/ Competențe de comunicare/ Practica traducerii textelor/ Analiza și practica discursului, etc.) și nota finală

  • La disciplinele combinate încheiate cu evaluare finală (TPL/Curs opțional/ Analiza și practica discursului/ Terminologie, subtitrare, interpretariat, ), nota de pe e-simseste o medie între nota la evaluarea pe parcurs (EVP = media notelor de la cursurile practice) și nota la examenul final din sesiune (EF – nota de la curs). Accesul la examenul final este condiționat de obținerea prealabilă a unei note la EVP, oricare ar fi aceasta, între 1 și 10). Studenții care nu au notă (au absent) la unul sau la toate cp-urile NU vor putea susține examenul nici în sesiune și nici în restanțe.
  • La disciplinele combinate încheiate cu evaluare pe parcurs (Competențe de comunicare/ Practica traducerii textelor, ), nota de pe e-sims este media notelor de la cursurile practice, oricare ar fi acestea, între 1 și 10. Studenții care nu au notă, (au absent) la unul sau la toate cp-urile NU vor putea susține examenul nici în sesiune și nici în restanțe.

PRECIZĂRI:

  1. Evaluarea la cursurile practice se face pe parcursul semestrului, prin modalitățile anunțate de cadrul didactic la începutul semestrului (de ex., teste de progres, prezentări, eseuri, test final, etc.).
  2. Evaluarea pe parcurs (EVP) se încheie (iar notele se anunță studenților!) pînă la sfîrșitul ultimei săptămîni de activitate didactică. NU se organizează restanțe și măriri la cursurile practice după încheierea activității didactice (deci, nici în sesiunea de evaluare, nici în cea de reevaluare!).
  3. Se pot susține restanțe sau măriri, cu îndeplinirea condițiilor regulamentare, doar la componenta de evaluare finală (curs), în perioada de reevaluare aferentă semestrului în care s-a desfășurat disciplina. Restanțele se susțin numai dacă media rezultată din EVP și EF este <5, așa încît disciplina să fie nepromovată, sau dacă studentul a absentat la EF, dar are notă la EVP.
  4. Studenții care nu obțin notă la EVP până la sfârșitul semestrului în care s-au desfășurat cursurile practice NU promovează disciplina respectivă și o vor reface în întregime în următorul an universitar, în semestrul corespunzător disciplinei.
  5. EXCLUSIV studenții înmatriculați în anul 1 în anul univ. 2022-23, care au obținut o notă <5 la disciplina combinată sau care au absentat la EF, dar au notă la EVP, vor putea susține, cu taxă, reevaluarea DOAR la componenta evaluare finală (EF, curs) la discipline din anul 1, sem. 2, fără refacerea activității, în sesiunea febr 2024. Studenții care, la sfîrșitul sesiunii de reevaluare febr. 2024, nu au promovat o disciplină din anul 1, sem. 2, 2022-23, vor reface întreaga disciplină în sem. 2 al anului univ. 2023-24.