Refacere activitate didactică la disciplinele combinate

Refacere activitate didactică la disciplinele combinate (TPL/ Curs opțional/ Competențe de comunicare/ Practica traducerii textelor/ Analiza și practica discursului, etc.)

Înscrierea la refacerea activității didactice la disciplinele combinate se face după calendarul din anunțul precedent referitor la refacerea activității.

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:

  • Deoarece la disciplinele combinate încheiate cu evaluare finală (TPL/Curs opțional/ Analiza și practica discursului? Terminologie, subtitrare, interpretariat, ), nota de pe e-simseste o medie între nota la evaluarea pe parcurs (EVP) și nota la examenul final (EF), notele la cele 2 componente NU sînt consemnate separat, ele neavînd statut autonom.
  • La discipline încheiate cu evaluare pe parcurs (Competențe de comunicare/ Practica traducerii textelor, ), unde nota de pe e-simseste o medie între notele de la cursurile practice, notele la cele 2/3 componente (cp-uri) NU sînt consemnate separat, ele neavînd statut autonom.
  • Promovarea unei discipline combinate încheiate cu evaluare finală (EF) presupune obținerea notelor la ambele componente (EVP + EF), iar media rezultată trebuie să fie >=5
  • Pentru promovarea unei discipline încheiate cu evaluare pe parcurs (EVP), media rezultată din notele la cp-uri trebuie să fie >=5

Prin urmare,

  • studenții care nu au notă în e-sims la o disciplină combinată încheiată cu EF din an anterior vor trebui să refacă întreaga activitate a disciplinei (cp + curs), respectiv toate cp-urile la disciplinele combinate încheiate cu EVP, în următorul an universitar, în semestrul corespunzător disciplinei, indiferent dacă au obținut sau nu note la vreuna dintre componente.
  • EXCLUSIV studenții înmatriculați în anul 1 în anul univ. 2022-23, care (1) au obținut o notă <5 la disciplina combinată sau (2) care au absentat la EF, dar au notă la EVP, vor putea susține, cu taxă, reevaluarea DOAR la componenta evaluare finală (EF, curs) la discipline din anul 1, sem. 2, fără refacerea activității, în sesiunea febr 2024. Studenții care, la sfîrșitul sesiunii de reevaluare febr. 2024, nu au promovat o disciplină din anul 1, sem. 2, 2022-23, vor reface întreaga disciplină în sem. 2 al anului univ. 2023-24.