Evaluarea disciplinelor combinate și nota finală

La disciplinele combinate de tip TPL/Curs opțional/Competențe de comunicare/etc., nota de pe e-sims este o medie între nota la evaluarea pe parcurs (EVP = media notelor de la cursurile practice) și nota la examenul final din sesiune (EF – nota de la curs).

Evaluarea pe parcurs este o componentă obligatorie a evaluării și implică regim de frecventare și efectuare a activităților (= prezență la min. 75% dintre ore și îndeplinirea obligațiilor didactice anunțate de titularul cursului practic).

Intrarea studentului în examenul final este condiționată de obținerea anterioară a unei note la EVP. Prin urmare,

  1. Evaluarea la cursurile practice se face pe parcursul semestrului, prin modalitățile anunțate de titularul de curs practic la începutul semestrului (de ex., teste de progres, prezentări, eseuri, test final, etc.).
  2. Conform regulamentului, evaluarea se încheie (iar notele se anunță studenților!) pînă la sfîrșitul ultimei săptămîni de activitate didactică. NU se organizează restanțe și măriri la cursurile practice după încheierea activității didactice (deci, nici în sesiunea de evaluare, nici în cea de reevaluare).
  3. Pentru că participarea la examenul final este condiționată de obținerea anterioară a unei note la EVP (oricare ar fi aceasta, între 1 și 10), studenții care nu au notă (au absent) la unul sau la toate cp-urile (= nu au fost evaluați din cauza că nu au avut activitate și/sau prezență) NU vor putea susține examenul în sesiune și nici în restanțe.
  4. Doar la componenta de evaluare finală (curs) se pot susține, în perioada de reevaluare, restanțe (și numai dacă media rezultată din EVP și EF este mai mică de 5, așa încît disciplina este nepromovată) sau măriri (cu îndeplinirea condițiilor regulamentare).
  5. Studenții care nu obțin notă la EVP până la sfârșitul semestrului în care s-au desfășurat cursurile practice vor reface în întregime disciplina combinată respectivă (TPL/Curs opțional/etc.) în următorul an universitar, în semestrul corespunzător.