Exmatriculări, reînmatriculări și Fișa de înscriere semestrială

Exmatriculări

Studenții care au fost în anii 1 si 2 în anul universitar 2021-2022 și care au mai mult de 30 de credite nepromovate, precum și studenții care au fost în anul 3 în anul universitar 2021-2022 și nu au situația încheiată, vor fi exmatriculați, avînd posibilitatea să se reînmatriculeze, în condițiile de la punctul următor.

Reînmatriculări

IMPORTANT! Doar studenții reînmatriculați în intervalul 01 – 30.09 2022 vor putea participa, în condițiile stipulate de Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, ciclul de studii universitare de licență și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, ciclul de studii universitare de licență masterat, la sesiunile de examene din ianuarie-februarie 2023. În sesiunile de evaluare și reevaluare din iunie 2023 NU se vor organiza examene la disciplinele de semestrul 1.

Fișa de înscriere semestrială

  • Fișa de înscriere semestrială aferentă semestrului 1 (click pentru a o descărca modelul editabil).
  • Studenții integraliști (care nu au restanțe) vor transmite Fișele de înscriere semestrială în intervalul 01.08  -30.09.2022 online la adresa licenta.litere.uaic@gmail.com.
  • Studenții promovați prin credite (cu restanțe ce însumează mai puțin de 30 de credite) vor transmite Fișele de înscriere semestrială în intervalul 01-30.09.2022, fizic la secretariatul Facultății de Litere.
  • La taxe, studenții vor specifica taxa de refacere și reexaminare aferentă disciplinelor la care se vor înscrie în sesiunea de reevaluare din februarie 2023 (care vor putea fi doar discipline din semestrele 1 și 3).