LITERE – Consultare standarde modul mixt, termen limită luni, 18.07.22, ora 14

Profesorii și studenții Facultății de Litere sînt invitați să participe la consultarea asupra propunerii ARACIS privind „Standardele de calitate cu privire la modul de desfășurare a activităților de predare, învățare, cercetare, aplicații practice şi evaluare, la forma de învățământ cu frecvență, prin utilizarea unor resurse electronice, informatice şi de comunicații sincrone specifice,” inclusiv o propunere de ponderi maxime ale activităților în format online sincron, diferențiat pe domenii de studii de licență, de masterat și respectiv de doctorat, prin completarea formularului de la https://forms.gle/yKiw5Gd84WqEwsvFA, pînă luni, 18.07.22, ora 14.