În atenția studenților cu restanțe din an anterior

Pentru examenele restante dintr-an anterior celui în care sunt înmatriculați, taxa de reexaminare (https://litere.uaic.ro/taxa-reexaminare/) trebuie plătită pînă cel tîrziu in ziua restanței.

Dovada plății, însoțită de cererea de reexaminare, se vor trimite secretariatului la licenta.litere.uaic@gmail.com (pentru disciplinele de nivel licență) și la adela@uaic.ro (pentru master) tot cel tîrziu pînă în ziua examenului.

IMPORTANT:

Situația școlară va fi actualizată doar cu notele obținute în sesiunea de restanțe pentru care s-au achitat taxele și s-a transmis cererea de reexaminare către secretariat.

Studenții sînt sfătuiți să se asigure că nu au prezentări anterioare neplătite înainte de a contacta titularul disciplinei pentru a sesiza eventuala lipsă a notei. Sesizările de acest fel vor fi adresate prin e-mail secretariatului, la adresele sus-mentionate.