Proiect „Educația juridică și antreprenorială – cheia succesului în afaceri!

Oportunitate de finanțare pentru studenții UAIC

 

Studenții UAIC pot primi finanțare de până la 100 000 de euro pentru înființarea unei afaceri, participând la un program autorizat de formare antreprenorială, financiară și juridică și la un concurs de planuri de afaceri, în cadrul proiectului „Educația juridică și antreprenorială – cheia succesului în afaceri! (IUS SMART)”.

Pentru studenții Facultății de Litere sunt alocate 31 de locuri în grupul țintă.

Avantaje pentru studenți:

·         acces la un program gratuit de formare în domeniul competențelor antreprenoriale,

·         obținerea unui certificat de absolvire,

·         suport în elaborarea unui plan de afaceri, participarea la un concurs de planuri de afaceri,

·         participarea la activități de tip întreprinderi simulate și la stagii de practică pentru care se acordă o subvenție de 750 de lei/persoană

(http://www.ius-smart.uaic.ro/index.php/studenti-beneficiari/avantaje).

Cursurile de formare se vor derula în regim online și se vor finaliza la 20.05.2022. După obținerea certificatului de absolvire, studenții beneficiari pot participa la concursul de planuri de afaceri. Cele mai bune 21 de planuri de afaceri vor primi o finanțare cuprinsă între 40.000 și 100.000 de euro (CONCURS).

Condiții de eligibilitate și documente necesare: http://www.ius-smart.uaic.ro/index.php/studenti-beneficiari/inscrieri

Înscrieri:

·         Perioada: 1 – 15 februarie 2022

·         Înscrierea candidaților se va face prin una din următoarele modalități:

– în format electronic prin intermediul platformei on-line a proiectului disponibilă la adresa www.ius-smart.uaic.ro (documentele încărcate în platformă vor fi semnate de către candidat). Ulterior, acestea se vor depune și în format fizic (semnate olograf) la sediul Biroului Proiecte de Dezvoltare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (strada Lascăr Catargi nr. 54, parter) până la data participării la prima activitate din cadrul proiectului

sau

– în format fizic (conținând documentele solicitate, semnate olograf) la sediul Biroului Proiecte de Dezvoltare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (strada Lascăr Catargi nr. 54, parter).

 

Ținând cont de contextul actual, dosarele de candidatură în format fizic pot fi transmise și prin poștă sau curierat, la adresa:

 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Str. Lascăr Catargi, nr. 54, RO – 700107, Iași

cu mențiunea “pentru proiect POCU 140103: Educația juridică și antreprenorială – cheia succesului în afaceri! (IUS SMART)”.

Studenții UAIC pot primi finanțare de până la 100 000 de euro pentru înființarea unei afaceri

 

În cadrul proiectului „Educația juridică și antreprenorială – cheia succesului în afaceri! (IUS SMART)”, 350 de studenți din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) au oportunitatea de a participa la un program autorizat de formare antreprenorială, financiară și juridică și la un concurs de planuri de afaceri, în urma căruia cele mai bune 21 de planuri de afaceri vor primi finanțare cuprinsă între 40 000 și 100 000 de euro, în funcție de numărul de locuri de muncă create de firmele nou înființate.

Cei 350 de studenți selectați pentru a parcurge programul de formare antreprenorială, financiară și juridică trebuie să fie înmatriculați în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași la studii de licență (cel puțin în anul 2 de studii pentru specializările la care durata studiilor de licență este de 3 ani, respectiv cel puțin în anul 3 pentru specializările la care durata studiilor de licență este de 4 ani), la master sau doctorat și să aibă domiciliul/reședința în regiunea Nord-Est a României. Termenul limită pentru înscriere este 15 februarie 2022.

Informații complete despre condițiile de eligibilitate, conținutul dosarului și modalitățile de înscriere sunt disponibile pe site-ul www.ius-smart.uaic.ro

Proiectul IUS SMART își propune susținerea funcționării celor 21 de afaceri noi prin monitorizarea și oferirea de suport pentru asigurarea sustenabilității și menținerii locurilor de muncă nou create pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la finalizarea finanțării.

Pentru a se familiariza cu domeniul antreprenoriatului și activitățile din cadrul proiectului IUS SMART, studenții sunt invitați să participe, în perioada 1-15 februarie 2022, la o serie de conferințe de informare care se vor desfășura online, cu următoarele paneluri:

 • Provocări ale tehnologiei în dreptul antreprenorial, susținut de Prof. univ. dr. Carmen Tamara UNGUREANU (1 februarie 2022, orele 16.00-19.00, 8 februarie 2022, orele 16.00-19.00 și 15 februarie 2022, orele 16.00-19.00);
 • Antreprenoriatul și inovarea socială – vectori ai succesului în afaceri, susținut de Conf. univ. dr. Carmen TODERAŞCU (4 februarie 2022, orele 10.00-13.00, 9 februarie 2022, orele 10.00-13.00 și 11 februarie 2022, orele 10.00-13.00);
 • Cum putem deschide viitorul dezvoltării și specializării inteligente prin antreprenoriat, susținut de Conf. univ. dr. Corina FORĂSCU (4 februarie 2022, orele 15.00-18.00, 7 februarie 2022, orele 10.00-13.00 și 14 februarie 2022, orele 10.00-13.00);
 • Provocările mediului actual. Perspective antreprenoriale pentru o societate durabilă și rezilientă, susținut de Lector univ. dr. Alexandru BĂNICĂ (5 februarie 2022, orele 10.00-13.00, 10 februarie 2022, orele 10.00-13.00 și 12 februarie 2022, orele 10.00-13.00).

Proiectul „Educația juridică și antreprenorială–cheia succesului în afaceri! (IUS SMART)”, cod MySMIS 140103, contract nr. 24316/20.12.2021, este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Componenta 1: Innotech Student.

Mai multe informații despre proiectul IUS SMART sunt publicate pe site-ul www.ius-smart.uaic.ro

Proiectul IUS SMART a început înscrierea studenților în grupul țintă

 

Studenții Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) se pot înscrie până marți, 15 februarie 2022, în vederea  participării la procesul de selecție a grupului țintă  al proiectului „Educația juridică și antreprenorială – cheia succesului în afaceri! (IUS SMART)”, POCU/829/6/13/140103, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

În cadrul proiectului IUS SMART, cei 350 de studenți selectați vor beneficia de un program autorizat de formare antreprenorială, financiară și juridică și pot participa la un concurs de planuri de afaceri, în urma căruia cele mai bune 21 de planuri de afaceri vor primi finanțare cuprinsă între 40 000 și 100 000 de euro, în funcție de numărul de locuri de muncă create de firmele nou înființate.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

 • să fie înmatriculați în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) la:
  • studii de licență (studenții înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii de licență pentru specializările la care durata studiilor este de 3 ani, respectiv cel puțin în anul 3 de licență pentru specializările la care durata studiilor este de 4 ani)
  • master
  • doctorat
 • să aibă domiciliul/reședința în regiunea Nord-Est a României;
 • să fie interesați de deschiderea unei afaceri în regiunea Nord-Est a României.

Informații complete despre condițiile de eligibilitate, conținutul dosarului  de candidatură, modalitățile de înscriere și calendarul de desfăşurare a procesului de selecţie a grupului țintă sunt disponibile pe site-ul www.ius-smart.uaic.ro