În atenția studenților din anii terminali (anul 3 licență și anul 2 master)

Planurile de învățămînt pentru anul 3 licență, sem 2 (https://litere.uaic.ro/wp-content/uploads/2022/02/Planuri-de-invatamant-LICENTA-2019-2020.pdf) și anul 2 master, sem. 1 și 2 (https://litere.uaic.ro/wp-content/uploads/2022/02/Planuri-de-invatamant-MASTER-2020-2021.pdf) includ disciplinele obligatorii creditate Practică pentru elaborarea lucrării de licență (4 credite), respectiv, Practică pentru elaborarea lucrării de disertaţie (5 + 5 credite), pentru care studenții primesc note de la coordonatorii lor de licență/disertație. Prin urmare, studenții din anii terminali trebuie să se asigure că sînt în evidența unui profesor coordonator care să le poată evalua activitatea de elaborare a lucrării – acolo unde această activitate a fost efectuată, desigur.

Studenții care nu vor avea această notă la sfîrșitul semestrului în curs nu vor avea situația școlară încheiată (pentru că vor avea o disciplină nepromovată!) și nu-și vor putea susține licența/disertația în sesiunile iulie, septembrie sau februarie 2022-2023. Studenții aflați în această situație vor fi restanțieri și vor trebui să se reînmatriculeze în anul universitar 2022-2023 pentru a putea să obțină numărul de credite obligatorii necesare absolvirii.

Pentru a evita exmatricularea, este important ca și studenții care nu intenționează să se prezinte la examenele de finalizare a studiilor să se asigure că obțin note la disciplina Practică pentru elaborarea lucrării de licență, respectiv Practică pentru elaborarea lucrării de disertație.